Toespraak door de voorzitter van de "Mesogeios" Groep, Dr Dimitris Dimitriadis

De "Mesogeios" Groep is actief sinds 2000 en is prominent aanwezig in de sector van de gezondheidszorg.

We zijn trots op ons werk dat we tot nu toe verricht hebben en voelen ons verplicht een nog grotere beroepsbekwaamheid te tonen in de toekomst.

Onze diensten voldoen aan de nieuwste en strengste vereisten; afwijkingen, flexibiliteit en frivoliteit zijn niet acceptabel.

Kennis en ethiek zijn onze fundamenten. Deze twee elementen zijn onze dierbaarste bezitten en geven ons de kracht ons werk voort te zetten. Onze visie is de kwaliteit van leven van onze patiënten continu te verbeteren. Dit is onze visie sinds de opening van onze eerste centrum in Herakleio Kreta in 2000.  Kreta was onze eerste keus, vanwege het grote aantal patiënten dat naar Athene moest verhuizen om behandeld te worden.  Bovendien was het eiland onze eerste keuze vanwege het hoge toeristische belang.

Al meer dan 4500 buitenlandse nierpatiënten hebben ons centrum op Kreta bezocht, vergezeld door hun familie.  Ze hebben genoten van hun vakantie op een prachtige locatie en ondergingen de behandeling in een aangename en stijlvolle inrichting. Vanaf dat moment werd ons plan, een uitgebreid netwerk aan dialysecentra, werkelijkheid met centra in Kallithea, Pallini, Serres, Kalamata en Chalkida.

Dit netwerk voorziet in de behoeften van de lokale gemeenschappen die tot nu toe behandeld werden in steeds drukker wordende publieke ziekenhuizen en het verzekert ook dat Griekse en buitenlandse patiënten deze gebieden veilig kunnen bezoeken.   Onze groep is het resultaat van een droom om state-of-the-art Niercentra op te zetten, na uitgebreid onderzoek en gebaseerd op onze ervaring en know-how, waar patiënten de best mogelijke gezondheidszorg krijgen.

“Mesogeois” streeft naar een veilige en kwalitatief hoogwaardige hemodialyse behandeling waarbij de geestelijke gezondheid van de patiënten gerespecteerd wordt, en daarom heeft de groep de werkelijk uitstekende Niercentra opgezet in een stijlvolle, milieuvriendelijke omgeving met state-of-the-art technologie en know-how en hoog gekwalificeerd medisch en verplegend personeel. Elke patiënt is een prioriteit voor ons en verwelkomen iedereen als een speciaal lid van de "Mesogeios" familie. We hebben slechts één doel. De dagelijkse problemen van onze patiënten verlichten en oplossen.

Hetzelfde geldt voor ons administratief en ondersteunend personeel dat de patiënten in hun dagelijkse leven helpt met de communicatie tussen alle verschillende afdelingen. Ik wil graag benadrukken dat de "Mesogeios" Groep is geen vervanging van de openbare zorgverlener, maar een aanvullende functie heeft.   We willen de staat graag aan onze kant hebben want we hebben hetzelfde, gezamenlijke doel.  Onze relatie met de publieke gezondheidszorg wordt gekenmerkt door wederzijds respect en samenwerking, en in geen geval door concurrentie.

De Staat en de openbare ziekenfondsen voorzien in de dekking voor onze patiënten zodat zij kosteloos gebruik kunnen maken van de diensten van een private gezondheidszorgorganisatie. Het kost de patiënt geen cent.  Ik zou ook benadrukken dat het ziekenhuis van Kalamata een waardevolle partner is dat samen met de artsen en personeel bijdraagt aan onze inspanningen.  Vandaag hebben we het genoegen ons centrum in Kalamata in te huldigen. Een centrum dat door lokale arbeiders en ingenieurs werd gebouwd en waar bewoners uit Messini zullen werken.

Het centrum bood oplossingen voor een aantal ernstige problemen zoals het behandelen van patiënten in de laatste fase van hun ziekte en het verhuizen van lokale nierpatiënten die geen plaats konden krijgen op de afdelingen van de publieke ziekenhuizen in de omgeving.  Vermeldenswaardig is dat in 2009, in de eerste 10 maanden dat het centrum op was, meer dan 100 Griekse en buitenlandse patiënten in de prefectuur van Messini werden ondergebracht in het centrum. En dat betekende ten minste 300 extra bezoekers aan de regio, inclusief vele extra overnachtingen aangezien de patiënten vaak met een familielid reizen. Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het verwezenlijken van dit centrum.  En dat zijn veel mensen. Ik noem alle medewerkers van de prefectuur en de lokale overheden, de ambtenaren, de administratie en de artsen van het ziekenhuis in Kalamata, evenals het voltallige personeel van "Mesogeios" die elke dag onze droom steunen en helpen te verwezenlijken met ethos, verantwoordelijkheid en een grote gevoeligheid.

Dames en heren, staat u mij toe in het bijzonder onze Patriarch te bedanken, die dit evenement met zijn aanwezigheid opluistert. Met veel liefde, respect en eindeloze bewondering wil ik mijn dank uitspreken.  Uwe Heiligheid, Uw aanwezigheid hier in Messini en uw zegen voor onze nieuwe faciliteiten vervult me ​​met vreugde, eer en geluk.  Voor mij is dit een heilig Geschenk.  Uw aanwezigheid versterkt ons gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid waar ikzelf en mijn hele familie van doordrongen is.

Ik wil u bedanken uit de grond van mijn hart. Uw aanwezigheid hier vandaag is een immense eer en moedigt me aan, zowel moreel als mentaal, mijn werk in de gezondheidszorg met zorg en ethos door te zetten.

Dit is hoe we in onze gemeenschappelijke geboorteplaats, onze geliefde Imbros, zijn opgegroeid.

Uwe Heiligheid, ik vraag om Uw zegen.

Top