Υπηρεσίες

1. Συνεχής παρακολούθηση από καρδιολόγο και άμεση λύση σε προβλήματα αγγειακών προσπελάσεων με αγγειοχειρουργούς συνεργάτες της μονάδος
2. Συνεργασία με το Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός
3. Κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος και διατροφολόγος
4. Τουριστικό γραφείο παροχής πληροφοριών στους τουρίστες-ασθενείς της μονάδας, για τα κέντρα Mesogeios εκτός Αθηνών
5. Συμβάσεις με όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

 

               

 
 
Κορυφή