Ασφάλεια

Τα Νεφρολογικά κέντρα Mesogeios εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001:2008.

Όλες οι μονάδες Νεφρολογικών κέντρων έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο και τηρούν απαρέγκλιτα τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρερχόμενων υπηρεσιών και ασφαλή θεραπεία.

Το 2008 το Mesogeios έλαβε τιμητική Διάκριση από την TUV Hellas, για την ποιότητα των παρερχόμενων υπηρεσιών του. Aπό τις 55 μονάδες υγείας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000, το Mesogeios βραβεύθηκε για την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών, την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και την συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

 

 
Κορυφή