Green Dialysis

Τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ανάληψης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, έχουν υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα και πρακτικές ώστε να συμβάλουν όσο γίνεται περισσότερο και πάντα στα πλαίσια του εφικτού στην προστασία του περιβάλλοντος.Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα κατά τον σχεδιασμό νέων μονάδων αιμοκάθαρσης αλλά εφαρμόζονται και οι απαραίτητες πρακτικές στην καθημερινή λειτουργία των μονάδων αιμοκάθαρσης ώστε να φροντίζουμε να είμαστε όσο το δυνατών λιγότερο ενεργοβόροι.

Αφήνοντας με την καθημερινή μας παρουσία το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον Πλανήτη.

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στην λειτουργία των μονάδων αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Για να διαχειριστούμε τα παραγόμενα Απόβλητα σε όλα τα κέντρα Mesogeios, είναι απαραίτητη βάση νομοθεσίας, η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων, ο οποίος εγκρίνεται από την αρμόδια ΔΥΠΕ. Ο κανονισμός αυτός ορίζει τους Υπευθύνους ανά μονάδα, προσδιορίζει το τύπο των Αποβλήτων που παράγονται και περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης τους.
 

Ιατρικά Απόβλητα
Τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από την διαδικασία της αιμοκάθαρσης, όπως τα χρησιμοποιημένα φίλτρα αιμοκάθαρσης, οι βελόνες, τα γάντια και οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή με βιολογικό υγρό δεν διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον μια κι αυτό ενδεχομένως να εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Όλα τα υλικά που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα διαχωρίζονται, συσκευάζονται και διατίθενται για αδρανοποίηση σε αδειοδοτημένες εταιρίες.

Αναγνωρίζοντας μάλιστα την σπουδαιότητα της ορθής διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων το Mesogeios είναι από τα ιδρυτικά μέλη και κύριος μέτοχος της εταιρίας Medical Waste Περιβαλλοντική διαχείριση AE (www.medicalwaste.gr) με αποκλειστικό αντικείμενο την Διαχείριση Ιατρικών Aποβλήτων.


Υγρά Απόβλητα
Στις μονάδες που δεν είναι συνδεμένες με κεντρικό σύστημα αποχέτευσης έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αυτόνομα συστήματα βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων των μονάδων.

Με τον τρόπο αυτό γίνεται σημαντική εξοικονόμηση νερού άρδευσης, καθώς το επεξεργασμένο νερό διατίθεται για το πότισμα των κήπων των μονάδων. Επιπλέον όλα τα υλικά καθαρισμού, αλλά και το απολυμαντικό που χρησιμοποιείται για τον χημικό καθαρισμό των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης μετά από κάθε χρήση τους (Puristeril®) είναι οικολογικά, βιοδιασπώμενα.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ


Εκτός από των διαχωρισμό τον ιατρικών αποβλήτων γίνεται διαχωρισμός και των αστικών απορριμμάτων. Συγκεκριμένα:

Ανακύκλωση Μπλε Κάδοι
Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια για ανακύκλωση πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού μέσω των μπλε κάδων τις ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης www.herrco.gr)

 • Ανακύκλωση Χαρτιού Και Επαναχρησιμοποίηση Μελανοδοχείων
  Ιδιαίτερα για το χαρτί φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί και να ξαναγεμίζουμε τα άδεια μελάνια των εκτυπωτών. Κυρίως όμως φροντίζουμε για oρθολογική χρήση.
   


Ανακύκλωση – Επαναχρησιμοποίηση

 • Διαχείριση Μπαταριών
  Σε συνεργασία με την εταιρία ΑΦΗΣ ΑΕ (www.afis.gr) έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις μονάδες ειδικοί συλλέκτες άδειων φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες) που ως γνωστών περιέχουν βαρέα μέταλλα που αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνους περιβαλλοντικούς ρύπους
   
 • Ανακύκλωση Συσκευών
  Όλες οι άχρηστες Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές δεν πετάγονται στα σκουπίδια αλλά ανακυκλώνονται μέσω της εταιρίας ανακύκλωσης συσκευών (www.electrocycle.gr).
   
 • Οχήματα Της Εταιρίας
  Για τα ασθενοφόρα και τα λοιπά οχήματα των μονάδων καθώς και για τα Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Η/Ζ (Γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που εξασφαλίζουν την συνεχή και αδιάκοπτη λειτουργία των μονάδων σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος από την ΔΕΗ) που είναι εγκατεστημένα σε όλες τις μονάδες γίνεται διαχείριση των χρησιμοποιημένων λιπαντικών λαδιών με τις συσκευασίες τους από αδειοδοτημένες εταιρίες (www.eltepe.gr). Επίσης διαχείριση γίνεται για τα μεταχειρισμένα ελαστικά των οχημάτων (www.ecoelastika.gr).
   
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  Όλα τα κτίρια τις εταιρίας όπως θα δείτε και στο σχετικό κεφάλαιο προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερα προς το περιβάλλον. Όσον αφορά τους ενεργοβόρους τομείς λαμβάνονται δράσεις για:

  • Φωτισμός
   Μεγάλα ανοίγματα στα κτίρια προς το νότο για φυσικό φωτισμό. Ενδελεχής έλεγχος για εξοικονόμηση ενέργειας από φωτισμό (φωτισμός μόνο όταν είναι απαραίτητος, χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί, αισθητήρες παρουσίας σε αποθήκες και WC). Χρήση παραβολικών φωτιστικών σωμάτων με ηλεκτρονικό ντιμαριζόμενο μετασχηματιστή και λαμπτήρες φθορισμού Αποκλειστική χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και λαμπτήρων τύπου LED. Act & Do: To Μάρτιο του 2009 έγινε αντικατάσταση όλων των φωτιστικών που χρησιμοποιούσαν ενεργοβόρους λαμπτήρες πυρακτώσεως με νέα που έχουν προδιαγραφές χρήσης λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας στης μονάδα τις Κρήτης που κατασκευάστηκε το 2000.

Ψύξη, Θέρμανση, Αερισμός

 • Φυσικός Δροσισμός με διαμπερή αερισμό
  Βαφές κτιρίων με ανοιχτά οικολογικά χρώματα ώστε να αντανακλάται η ηλιακή ακτινοβολία και να μην απορροφάται μεταδίδοντας την στο εσωτερικό του κτιρίου.

  Γίνεται ορθολογική χρήση των συστημάτων ψύξης, τα κλιματιστικά συστήματα που εγκαθίστανται στις μονάδες είναι ενεργειακής κλάσης Α και το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείτε είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

  Προσαγωγή νωπού αέρα διατηρώντας τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας εσωτερικού αέρα. Αερισμός με προγραμματισμό και επιλογή χειροκίνητη για την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Διπλά Τζάμια low-e με Χαμηλό Κ (=1,3) Χαμηλό Συντελεστή Ηλιακών Κερδών (g-value=0,42) Υψηλή Διαπερατότητα (Tvis=0,73).

   
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων
  Έχουμε προχωρήσει από το 2008 στην ενεργειακή επιθεώρηση του παλαιότερου κτηρίου της εταιρίας στην Κρήτη κι έχουν ληφθεί αλλά και προγραμματιστεί σειρά μέτρων ώστε να το καταστήσουν λιγότερο ενεργοβόρο.

   
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  Η εταιρία έχει λάβει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και πρόκειται να κατασκευάσει Φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 79,80 kw στην στέγη της Μονάδας στην Κρήτη. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, αλλά η μειωμένη τιμή του πετρελαίου για πάρα πολλά χρόνια και συγχρόνως και η έλλειψη συγκεκριμένων κινήτρων διατήρησαν χαμηλή την ανάπτυξη τους.

  Λόγω της αλματώδους αύξησης της τιμής του πετρελαίου, της αποδεδειγμένης αρνητικής συνεισφοράς της χρήσης των ορυκτών πόρων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οδηγούμαστε τελικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι σαφής η υπεροχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε σύγκριση με τις συμβατικές ηλεκτροπαραγωγικές μεθόδους, από πλευράς περιβαλλοντικών αποδοχών, καθώς σε αντίθεση με αυτές: 
  Δεν παράγει ρύπους, εκμεταλλεύεται έναν εγχώριο και ανεξάντλητο φυσικό πόρο σε περιοχές που διαθέτουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες ηλιοφάνειας στην Ευρώπη, συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια της μονάδας.
   
 • Κατασκευή Κτηρίων
  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά την κατασκευή των μονάδων αιμοκάθαρσης mesogeios όπου ακολουθούνται οι αρχές της Βιοκληματικής αρχιτεκτονικής. [Στις μονάδες που κατασκευάστηκαν από την εταιρία].

 • Συγκεκριμένα τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: 
  Ο προσανατολισμός των μονάδων είναι κατά το δυνατόν νότιος, όπου βρίσκονται και τα περισσότερα ανοίγματα των κτηρίων. 

  •  
  • Μελετάται ιδιαίτερα:
  • • Η θερμομόνωση των κτηρίων
   • Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή είναι υλικά αυξημένης θερμοχωρητικότητας
  • • Στις νεότερες μονάδες (Σέρρες, Καλαμάτα, Χαλκίδα & Φάληρο) έχουν επιλεγεί κουφώματα με θερμοδιακοπή.
   • Αποφεύγονται οι θερμογέφυρες στην εξωτερική τοιχοποιία και γίνεται θερμομόνωση σε όλα τα δώματα αλλά και εξωτερικά του φέροντα οργανισμού των κτιρίων.

   Tip: (Η σωστή μόνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουμε την μείωση των θερμικών απωλειών το χειμώνα και την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες για ψύξη και θέρμανση).

   Τα εξωτερικά χρώματα και υλικά που επιλέγονται είναι ανοιχτών αποχρώσεων ώστε να γίνεται αντανάκλαση του ήλιου και να μην μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτιρίου αυξάνοντας τις ανάγκες κλιματισμού.

   Tip (Τα σκούρα χρώματα εξωτερικά έχουν την τάση να απορροφούν ενέργεια την οποία μεταδίδουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο περιβάλλον και βοηθούν στην αποφυγή υπερθέρμανσης του κτιρίου)


Νέες Δράσεις, Ενέργειες

Μηχανήματα Αιμοκάθαρσης
Το Mesogeios σε συνεργασία με την εταιρία Mediprime S.A., αποκλειστικό αντιπρόσωπο της εταιρίας Fresenius Medical Care στην Ελλάδα, ξεκίνησε από τον Νοέμβριο του 2009 την αντικατάσταση όλων τον μηχανημάτων αιμοκάθαρσης των μονάδων, η οποία έχει ολοκληρωθεί από τον Μάρτιο του 2011.

Τα νέα μηχανήματα FMΕ 5008 αντικαθιστούν τα 40008Β και 4008S που υπάρχουν στις μονάδες . Το νέο μηχάνημα εκτός από τις ασύγκριτα καλύτερες δυνατότητες αιμοκάθαρσης που προσφέρει στον ασθενή είναι και φιλικότερο προς το Περιβάλλον.

Παρέχοντας τη δυνατότητα εξοικονόμισης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%, μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 30% και των διαλυμάτων κατά 25%. Συγκεκριμένα είναι ενεργειακής κλάσης Α και διαθέτει πιστοποιητικά Ενεργειακής απόδοσης Energy Efficiency & Energy Star.

Ευαισθητοποίηση Του Προσωπικού Σε Θέματα Περιβάλλοντος
Από το 2010 στα ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των μονάδων συμπεριλαμβάνεται και μια θεματική ενότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Στις μονάδες Mesogeios & Medialyse εργάζονται σήμερα περισσότεροι από 130 άνθρωποι. Πέρα από οποιοδήποτε σχεδιασμό κατά την κατασκευή των μονάδων, η περιβαλλοντική συμπεριφορά τις εταιρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές πρακτικές και συνήθειες του προσωπικού.
Στόχος αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι η διάχυση στους εργαζόμενους της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί καθώς και η ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών και δράσεων μέσα από την ανάλυση των καθημερινών και πολλές φορές «εσφαλμένων περιβαλλοντικά» και ενεργοβόρων πρακτικών.

Πράσινοι Προμηθευτές
Στο σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών της εταιρίας για το 2010 έχουν συμπεριληφθεί κριτήρια περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των προμηθευτών μας, όπως είναι :

- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών (π.χ. μπιντόνια όξινου διαλύματος αιμοκάθαρσης όπου η εταιρία χρησιμοποίησε 80.000 πλαστικά μπιντόνια 5lt για το 2010).

- Περιβαλλοντικά πιστοποιητικά προμηθευτών (π.χ. η προμηθεύτρια εταιρία Medical Waste Α.Ε. διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης ΕΝ ISO 14001 καθώς επίσης και ΕΛΟΤ1801:2008, OHSAS 18001:2007 και ISO 9001:2008)

- Φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά χώρων και επιφανειών (π.χ. χρήση οικολογικών υλικών και υλικών χωρίς χλώριο των οίκων Tana & Johnson)

Κορυφή