Οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο, ειδικά εκείνοι που υποβάλλονται σε θεραπεία αιμοκάθαρσηςέχουν χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η συστηματική άσκηση αυξάνει το προσδόκιμο ζωής, αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο.

Περισσότερα Write comment (0 Comments)

Η  Χρόνια Νεφρική Νόσος (XNN) αποτελεί ένα μείζον παγκόσμιο πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς συνήθως έχουν μειωμένη φυσική δραστηριότητα και απόδοση.

Περισσότερα Write comment (0 Comments)
Κορυφή