Όπως όλες οι χρόνιες παθήσεις, έτσι και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) σχετίζεται με την εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, καθώς ο ασθενής καλείται να προσαρμοστεί σε έναν καινούριο τρόπο ζωής. Ο νέος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από τροποποιήσεις στην καθημερινότητα του ασθενούς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, από περιορισμούς στην διατροφή και στην κατανάλωση νερού, από αλλαγές στον ρόλο του ασθενούς μέσα στην οικογένεια ή στην συντροφική σχέση, από την δημιουργία ενός αισθήματος ευαλωτότητας, αδυναμίας και εξάρτησης από την/τον σύντροφο και το ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό.

Περισσότερα Write comment (0 Comments)

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο ορισμός της υγείας ως αγαθού περιλαμβάνει "την πλήρη (ολοκληρωμένη) κατάσταση φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την απουσία νόσου ή αναπηρίας". Κατ’ επέκταση, η ποιότητα ζωής είναι μια πολυδιάστατη έννοια που αφορά την αντίληψη που έχει το άτομο σχετικά με το επίπεδο σωματικής λειτουργίας που διαθέτει καθώς και της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας στα πλαίσια του συστήματος αξιών της κοινωνίας στην οποία ζει, σε συνάρτηση με τους προσωπικούς στόχους, τις προσδοκίες και τα πρότυπα του.

Περισσότερα Write comment (0 Comments)
Κορυφή