Προσωπικό του mesogeios Καλαμάτας

Αναστάσιος Πουλόπουλος

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονικός Διευθυντής

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή Αθηνών (αποφ. 1978)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (1990)
  • Ιατρός νεφρολόγος στο Γενικό νοσοκομείο Καλαμάτας και πρόεδρος ιατρικού συλλόγου Μεσσηνίας (1990-2008)
  • Επιστημονικός διευθυντής του νεφρολογικού κέντρου Μεσόγειος, Καλαμάτα (2009 έως σήμερα)
Αναστάσιος Πουλόπουλος