Νεφρολογικό κέντρο Κρήτη

Προσωπικό του mesogeios Κρήτης

Αντώνιος Σαρρής

Πίσω στο κέντρο

Προϊστάμενος ΜΧΑ

Τίτλος Σπουδών

ΑΤΕΙ Ηρακλείου- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -Τμήμα Νοσηλευτικής (2002-2009)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

 • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώσεις Γαλλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

 • Πρακτική εξάσκησης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου (τμήμα επειγόντων περιστατικών, τμήμα παθολογικό, τμήμα ψυχιατρικής, τμήμα οφθαλμολογικής, τμήμα γενικής χειρουργικής ) (2008-2009)
 • Νοσηλευτής σε πρότυπη μονάδα ηλικιωμένων (2009-2010)
 • Νοσηλευτής στο Νεφρολογικό Κέντρο MESOGEIOS (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) (2010-2014)
 • Αναπληρωτής προϊστάμενος στο Νεφρολογικό Κέντρο MESOGEIOS (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (2014-08/2023)
 • Προϊστάμενος στο Νεφρολογικό Κέντρο MESOGEIOS (08/2023 έως και σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

 • Αποτελεσματική Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Πιστοποιητικό μαθήματων στην υγιεινή των χεριών
 • Σεμινάριο και Πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες
 • Workshop «O Master στις σχέσεις» (Νικόλαος Σμυρνάκης)
 • Τεχνικές επικοινωνίας & Ψυχολογικής διαχείρισης του αιμοκαθαιρόμενου ασθενούς -μια ασθενοκεντρική προσέγγιση
Αντώνιος Σαρρής