Προσωπικό του

Απόστολος Μιχαλόπουλος

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική σχολή, Università degli studi di Brescia, Italia (1994-2003)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, πτυχίο γαλλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση ιταλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας
  • Συμμετοχή με αναρτημένες ανακοινώσεις του ιδίου σε πολλά ελληνικά και διεθνή ιατρικά σεμινάρια
  • Επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας αιμοκάθαρσης Medialyse, Σέρρες, όμιλος Μεσόγειος (από το 2004)
  • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2014)
  • Ειδικευόμενος ιατρός στην Νεφρολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Βέροιας (2010-2014)
  • Ειδικευόμενος ιατρός στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Κεφαλληνίας (2008 - 2009)
  • Υπηρεσία υπαίθρου στην Μ.Τ.Ν. του Γ.Ν.Ν. Ξάνθης (2005-2006)
  • Άμισθος βοηθός στην νεφρολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Spedali Civili Di Brescia – πτυχιακή εργασία «α-ΜΕΑ, Ανταγωνιστές Υποδοχέων Αγγειοτενσίνης ΙΙ και νεφρός» (2002-2003)

 

Ιατρός Νεφρολόγος στις Σέρρες | Απόστολος Μιχαλόπουλος