Νεφρολογικό κέντρο Παλλήνη

Προσωπικό του mesogeios Παλλήνης

Απόστολος Παππάς

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

 • Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2007)
 • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (2001-2007)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge και Michigan)

Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Νεφρολογικής Κλινικής και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του  251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (12/2016-08/2018)
 • Νεφρολόγος στο Νεφρολογικό Κέντρο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (05/2017-  )
 • Επιτελής Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (08/2018-10/2019)
 • Επιτελής Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (10/2019- )
 • Προϊστάμενος Υγειονομικής Υπηρεσίας 130 Σμηναρχίας Μάχης (Λήμνος)  (09/2008-09/2009)
 • Ιατρός 111 Πτέρυγας Μάχης (Ν.Αγχίαλος) (09/2009-09/2010)
 • Ιατρός 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (11/2007-08/2008)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

 • Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής (01/2008-03/2008)
 • Ειδικευόμενος Ιατρός Α’ Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (10/2010-10/2012)
 • Ειδικευόμενος Ιατρός Νεφρολογικής Κλινικής και Μονάδας Μεταμόσχευσης Νεφρού στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ (11/2012-11/2016)
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια  Παθολογίας και Νεφρολογίας    
Νεφρολόγος στην Παλλήνη | Απόστολος Παππάς