Νεφρολογικό κέντρο Κρήτη

Προσωπικό του mesogeios Κρήτης

Αριστείδης Παρασκευόπουλος

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονικός Διευθυντής

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1981-1987)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής και ιταλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Υπηρεσία Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου Ευβοίας (1990-1991)
  • Ειδικευόμενος στο Τμήμα Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου της Αττικής, Δαφνί, Αθήνα (1991-1993)
  • Ειδικευόμενος στο Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στην Αθήνα (1991-1998)
  • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (1998)
  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Νεφρολογικό Τμήμα του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών (1999-2000)
  • Επιστημονικός Διευθυντής του Μεσογειακού Κέντρου Διακοπών Αιμοκάθαρσης, στο Ηράκλειο Κρήτης (2000 έως σήμερα)
Επιστημονικός Διευθυντής στην Κρήτη | Αριστείδης Παρασκευόπουλος