Προσωπικό του

Aθανάσιος Τριανταφύλλου

Πίσω στο κέντρο

Προϊστάμενος ΜΧΑ

Τίτλος Σπουδών

Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής Β’ (2003 – 2007)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Πρακτική άσκηση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΥAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (2006)
  • Νοσηλευτής ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Παλλήνης (2009 – 2010)
  • Νοσηλευτής ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Χαλκίδας (2010 – 2013)
  • Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Χαλκίδας (2014)
  • Προϊστάμενος ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο mesogeios Χαλκίδας (2014 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

  • Αποτελεσματική Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Προϊστάμενος ΜΧΑ στη Χαλκίδα | Aθανάσιος Τριανταφύλλου