Καλώς ήλθατε στο Blog μας

Με στόχο τη μεταμόσχευση... προμεταμοσχευτική διαδικασία

Δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα τα ποσοστά δωρεάς οργάνων είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.. Στα mesogeios με ποσοστό σε μεταμοσχεύσεις ασθενών μας 4,57%, επί του συνόλου των Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού στη χώρα μας για το τελευταίο έτος, δεν εφησυχάζουμε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στεκόμαστε αρωγοί στη διαδικασία.

Οι επιστημονικοί διευθυντές και οι γιατροί των μονάδων μας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Ε.Ο.Μ. Από την πρώτη στιγμή μεριμνούν για τη διευκόλυνση της προμεταμοσχευτικής διαδικασίας ακολουθώντας συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

  • Ενημέρωση των ασθενών για τη μεταμόσχευση ως εναλλακτική μέθοδο αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου
  • Κατάλληλη θεραπεία αιμοκάθαρσης με υψηλούς στόχους, ώστε ο ασθενής να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση πριν τη μεταμόσχευση
  • Προτροπή προς έλεγχο καταλληλότητας
  • Προετοιμασία ελέγχου με αναγραφή όλων των παραπεμπτικών που απαιτούνται
  • Τελική συγγραφή του εντύπου και παραπομπή στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο
  • Ενδιαμέσως λήψη και αποστολή δειγμάτων αίματος του ασθενή που απαιτούνται για επικαιροποίηση του προμεταμοσχευτικού φακέλου τακτικά ανά μήνα, προς το εργαστήριο ιστοσυμβατότητας
  • Επικοινωνία με Μεταμοσχευτικά Κέντρα για ανανέωση Προμεταμοσχευτικού Ελέγχου

Στο σύνολο του ποσοστού των ασθενών ικανών για μεταμόσχευση φροντίζουμε η διαδικασία να ακολουθείται με αρτιότητα και ταχύτητα.

Επιστημονική Ομάδα Ομίλου Νεφρολογικού Κέντρων Mesogeios