Καλώς ήλθατε στο Blog μας

Νεφροπάθεια

Νεφροπάθεια

Η μη έγκαιρη διάγνωση/αντιμετώπιση της νεφρική νόσου ή των παραγόντων κίνδυνου (π.χ. Σακχαρώδης Διαβήτης) και εξέλιξης της (π.χ. Υπέρταση), έχουν ως αποτέλεσμα την διαταραχή της δομής του νεφρώνα, τη δυσλειτουργία του και εν τέλει την ανάπτυξη της   Χρόνια Νεφρική Νόσου (ΧΝΝ).

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η νεφρική βλάβη εξελίσσεται αργά, προοδευτικά και σε βάθος χρόνου, οπότε έχουμε τη μορφή της ΧΝΝ. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις εγκαθίσταται οξέως και εξελίσσεται ταχέως, όποτε και ονομάζεται Οξεία Νεφρική Νόσος (ΟΝΝ).

 

Πώς όμως λειτουργούν οι νεφροί;

Οι νεφροί δέχονται το 20% της καρδιακής παροχής, δηλαδή ποσότητα δυσανάλογα   μεγαλύτερη σε σχέση με το μέγεθός τους. Η σημαντικότερη λειτουργία που επιτελούν οι νεφροί είναι να «καθαίρουν» το αίμα, να ρυθμίζουν τον όγκο των υγρών του σώματος μας, να  διατηρούν την οξεοβασική και ηλεκτρολυτική ισορροπία, επομένως και την ομοιόσταση  του σώματός μας.

 

 

Πώς εμφανίζεται η νεφροπάθεια;

Οι παθήσεις των νεφρών συνήθως δεν εμφανίζονται με θορυβώδη κλινική εικόνα, μπορεί να υπάρχει σοβαρά επηρεασμένη νεφρική λειτουργία και να μην υπάρχουν συμπτώματα, γι’ αυτό άλλωστε χαρακτηρίζεται και ως «ύπουλη». Η πρόληψη της νεφροπάθειας είναι ταυτόσημη με τον εργαστηριακό έλεγχο, καθώς ένας απλός και φθηνός από μεριά κόστους εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, αρκούν για την πρώιμη ανίχνευση του νεφρικού νοσήματος.

 

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα της νεφροπάθειας;

Όπως προαναφέρθηκε, η νεφροπάθεια αναφέρεται σε πολλές και διαφορετικές παθήσεις που επηρεάζουν τους νεφρούς. Παρόλο που δεν εμφανίζονται νωρίς τα συμπτώματα υπάρχουν κάποια σημεία – συμπτώματα, που αν παρατηρηθούν – αξιολογηθούν νωρίς από τον πάσχοντα - ασθενή, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η θεραπεία της νεφρικής νόσου.

 

Τα πιο σημαντικά συμπτώματα - σημεία της νεφροπάθειας είναι:

  • Αλλαγές που σχετίζονται με την ούρηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η συχνοουρία, η νυκτουρία, η παρουσία αίματος στα ούρα, τα αφρώδη ούρα, η δυσκολία στην ούρηση, η επιτακτική ανάγκη για ούρηση κλπ.
  • Παρουσία οιδημάτων κυρίως στο πρόσωπο (γύρω από τα μάτια), στα άνω και κάτω μέλη
  • Αίσθημα κόπωσης
  • Έλλειψη ενέργειας και δυσκολία στη συγκέντρωση
  • Προβλήματα στον ύπνο
  • Ξηρό δέρμα / κνησμός
  • Μείωση όρεξης / απώλεια βάρους
  • Αυξημένη αρτηριακή πίεση

 

Ποιος είναι ο ρόλος του Νεφρολόγου;

Ο Νεφρολόγος είναι ο ιατρός που έχει ειδικευθεί στη διάγνωση και θεραπεία των νεφρικών νοσημάτων. Συγκεκριμένα, είναι σε θέση να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια νεφρική νόσο.

Στην πρώτη περίπτωση (οξεία νεφρική νόσος) είναι σημαντικό να γίνει γρήγορη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση. Οι σωστοί ιατρικοί χειρισμοί και η ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση είναι κρίσιμα για την έκβαση της οξείας νεφρικής νόσου, η ολιγωρία και η ανεπαρκής αντιμετώπιση μπορεί να έχουν ως κόστος την εγκατάσταση μόνιμης νεφρικής βλάβης (ΧΝΝ), ακόμα και νεφρικής ανεπάρκειας. Σε αρκετές περιπτώσεις αρκούν απλές ιατρικές παρεμβάσεις, όπως η γρήγορη αντιμετώπιση ενός υποτασικού επεισοδίου, η έγκαιρη χορήγηση υγρών σε περιπτώσεις αφυδάτωσης ή ραβδομυόλυσης, ώστε να μην γίνει ακραία τοξικό το περιβάλλον του νεφρού και επομένως να αποφευχθεί η μόνιμη βλάβη. Σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνται πιο συνθέτες ιατρικές πράξεις (π.χ. βιοψία νεφρού) και πιο εξειδικευμένες θεραπείες (π.χ. ανοσοκατασταλτικά σκευάσματα –χορήγηση ενζύμων).

Στη δεύτερη περίπτωση (χρόνια νεφρική νόσος) είναι σημαντική η τακτική νεφρολογική παρακολούθηση και η ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενή και ιατρού. Σε περιπτώσεις που η βλάβη των νεφρών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, ο ρόλος του Νεφρολόγου σε συνεργασία πάντα με τον ασθενή είναι να αντιστρέψει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής νόσου. Σε προχωρημένο στάδιο ΧΝΝ, όπως είναι το στάδιο 4 ή 5, θα πρέπει ο ασθενής  να προστατευτεί ψυχολογικά και σωματικά, καθώς είναι πιθανόν να χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια μέθοδο εξωνεφρικης υποστήριξης.

Κάθε Νεφρολόγος οφείλει να παραμένει ενήμερος σχετικά με τις σύγχρονες ιατρικές εξελίξεις – νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, που σχετίζονται με τις Νεφρικές Νόσους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει ότι κάθε ασθενής του θα λάβει την πιο ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη και ενδεδειγμένη θεραπεία.

 

Συμπερασματικά

Η συχνότητα της ΧΝΝ είναι σε άνοδο παγκοσμίως (10-14% του παγκόσμιου πληθυσμού).

Οι παθήσεις των νεφρών μπορεί να έχουν οξεία ή χρόνια εκδήλωση. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπευτική προσέγγιση έχουν μεγάλη αξία στην εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Για περισσότερες εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τη νεφροπάθεια και την αντιμετώπισή της, επικοινωνήστε με τον Όμιλο Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios.