Νεφρολογικό κέντρο Καλαμάτα

Προσωπικό του mesogeios Καλαμάτας

Γεωργία Πουλιάση

Πίσω στο κέντρο

Προϊσταμένη ΜΧΑ

Τίτλος Σπουδών

Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής (1975-1979)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Υπεύθυνη νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και Περιτοναϊκής Κάθαρσης του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών (1980- 1990)
  • Προϊσταμένη ΜΧΑ στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (1991-2007)
  • Προϊσταμένη ΜΧΑ  στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Καλαμάτας (2009 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

  • Συμμετοχή και παρακολούθηση 30 Ελληνικών και ξένων σεμιναρίων και συνεδρίων με παράλληλες ομιλίες και δημοσιεύσεις.
Προϊσταμένη ΜΧΑ στην Καλαμάτα | Γεωργία Πουλιάση