Προσωπικό του mesogeios Καλαμάτας

Γεώργιος Βεν. Μπριστογιάννης

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αποφοίτηση: 1980

Προϋπηρεσία

  • Στρατιωτική Θητεία : (1980-1983) 251 ΓΝΑ (1982-1983)
  • Υπηρεσία Υπαίθρου: Αγρ. Ιατρείο Μυρσίνης Λακωνίας (1983-1984)
  • Ειδικότητα Παθολογίας: Β’ Παθολογική κλινική Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών(1984-1986)
  • Ειδικότητα  Νεφρολογίας: Νεφρολογικό τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό (1986-1990)
  • Επιμελητής Β’: Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (1990-1998)
  • Επιμελητής Α’: Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (1998-2006)
  • 7.Αναπληρωτής Διευθυντής:Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (2006-2008)
  • Διευθυντής : Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (2008-2012)
  • 9.Συντ.Διευθυντής:Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (2012-2018)
  • 10. Επιστημονικός συνεργάτης στο Νεφρολογικό Κέντρο Μεσόγειος στη Μεσσήνη Μεσσηνίας (από το 2018).
Γεώργιος Βεν. Μπριστογιάννης