Νεφρολογικό κέντρο Καλαμάτα

Προσωπικό του mesogeios Καλαμάτας

Γεώργιος Βεν. Μπριστογιάννης

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονικός Δ/ντής

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αποφοίτηση: 1980

Προϋπηρεσία

 • Στρατιωτική Θητεία : (1980-1983) 251 ΓΝΑ (1982-1983)
 • Υπηρεσία Υπαίθρου: Αγρ. Ιατρείο Μυρσίνης Λακωνίας (1983-1984)
 • Ειδικότητα Παθολογίας: Β’ Παθολογική κλινική Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών(1984-1986)
 • Ειδικότητα  Νεφρολογίας: Νεφρολογικό τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό (1986-1990)
 • Επιμελητής Β’: Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (1990-1998)
 • Επιμελητής Α’: Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (1998-2006)
 • 7.Αναπληρωτής Διευθυντής:Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (2006-2008)
 • Διευθυντής : Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (2008-2012)
 • 9.Συντ.Διευθυντής:Νεφρολογικό Τμήμα – ΜΤΝ Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας (2012-2018)
 • 10. Επιστημονικός συνεργάτης mesogeios Καλαμάτας (από το 2018)
 • 11.Επιστημονικός διευθυντής mesogeios Καλαμάτας (από 03/2021)
Επιστημονικός Διευθυντής στην Καλαμάτα | Γεώργιος Βεν. Μπριστογιάννης