Νεφρολογικό κέντρο Παλαιό Φάληρο

Προσωπικό του mesogeios Φαλήρου

Γεώργιος Προβατάρης

Πίσω στο κέντρο

Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Τίτλος Σπουδών

Τ.Ε.Ι Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής (1990-1994)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής  γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Νοσηλευτής Μ.Τ.Ν στην Θεραπευτική Κλινική Αθηνών (Διαχείριση προμηθειών-ασθενών) (1997-1999)
  • Νοσηλευτής Μ.Τ.Ν στην Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα (1999-2000)
  • Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν, στην Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα (2000-2002)
  • Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν, στην Γενική Κλινική Γαληνός, Αθήνα (2002-2004)
  • Προϊστάμενος Μ.Τ.Ν, στην Γενική Κλινική Καλλιθέας, Αθήνα (2002-2006)
  • Προϊστάμενος ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios, υποκατάστημα Καλλιθέας (2006-2010)
  • Προϊστάμενος ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios, υποκατάστημα Π. Φαλήρου (από το 2010)
  • Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios (από το 2011)

 

Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο Παλαιό Φάληρο | Γεώργιος Προβατάρης