Διάγνωση Νεφροπάθειας

Διάγνωση Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Πώς γίνεται η διάγνωση Χρόνιας Νεφρικής Ανεπαρκείας;

Για τη διάγνωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας απαιτείται λήψη του ατομικού ιστορικού του ασθενούς καθώς και του οικογενειακού ιστορικού. Η λεπτομερής μελέτη των παραπάνω θα βάλει την υποψία και θα δώσει κάποια πρώτα δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη ή όχι της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας.

Στη συνέχεια ο επιβλέπων ιατρός θα πραγματοποιήσει κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις όπως:

  • αίματος,
  • ούρων και
  • υπέρηχο νεφρών

όπου θα επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή όχι της νόσου.

Εξετάσεις διάγνωσης Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Εξετάσεις αίματος:

Με εξετάσεις αίματος όπως ουρία και κρεατινίνη, ο γιατρός σας θα εκτιμήσει «πόσο» δουλεύουν οι νεφροί (κανονικά ή «λιγότερο από το φυσιολογικό» άρα νεφρική ανεπάρκεια). Η κρεατινίνη όμως δεν είναι απαραίτητο να είναι αυξημένη από τα αρχικά στάδια της χρόνιας νεφρικής νόσου. Πριν από αυτή, το πιο πιθανό είναι να ανιχνευτούν στην γενική ούρων παθολογικά στοιχεία που να υποδηλώνουν κάποια νεφροπάθεια.

Εξετάσεις Ούρων :

Η ποιοτική εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται και από την εξέταση των ούρων, που κυρίως μπορεί να ανιχνεύει αίμα (ερυθρά αιμοσφαίρια) ή/και πρωτεΐνη στα ούρα.

Και τα ερυθρά αιμοσφαίρια και το λεύκωμα είναι φυσιολογικά συστατικά του αίματος. Η «θέση» τους είναι στο αίμα. όχι στα ούρα. Όταν υπάρχει αίμα (αιματουρία) ή / και λεύκωμα (λευκωματουρία ή πρωτεϊνουρία )  στα ούρα, τότε υπάρχει η πιθανότητα αυτά τα στοιχεία να «διαρρέουν» από το νεφρό (που δεν καταφέρνει να τα συγκρατήσει). Άρα, εξαιτίας κάποιας αιτίας  δυσλειτουργεί. Αυτά είναι και τα πολύ πρώιμα «σημάδια» νεφρικής βλάβης.

Υπέρηχος Νεφρών

Ο υπέρηχος νεφρών-ουρητήρων-κύστεως θα δώσει πληροφορίες για το μέγεθος και την δομή των νεφρών καθώς και για την απορροή των ούρων. Αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη ροή των ούρων μπορεί να υπάρξει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Τι πρέπει να κάνω αν στην γενική ούρων μου, ανιχνευτεί αίμα ή/και λεύκωμα;

Από την απλή γενική ούρων δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για τα αίτια. Άρα θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν νεφρολόγο με σκοπό την ψύχραιμη και σωστή διερεύνηση των ευρημάτων αυτών.

Διάγνωση Χρόνιας Νεφρικής Ανεπαρκείας: Ποια τα στάδια της νόσου;

Κατά τη διάγνωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, ανακαλύπτεται και το στάδιο της νόσου στο οποίο βρίσκεται. Τα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας υπολογίζονται με βάση τις μετρήσεις των επιπέδων του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Πρόκειται για ένα δείκτη που μας δείχνει το επίπεδο της νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξή της. Υπολογίζεται από την τιμή της κρεατινίνης στο αίμα και άλλες παραμέτρους (βάρος, ηλικία, φύλο)

1ο Στάδιο:
Η νεφρική λειτουργία σε αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται ως σχεδόν φυσιολογική.

Τιμές GFR: 90 ml/min/1,73 m2

2Ο Στάδιο:

Ήπια μειωμένη νεφρική λειτουργία.

Τιμές GFR: 60 - 89ml/min/1,73 m2

3ο Στάδιο:

Μέτρια μειωμένη νεφρική λειτουργία.

Τιμές GFR: 60 - 89ml/min/1,73 m2

4ο Στάδιο:

Σοβαρή  μείωση της νεφρικής λειτουργίας.

Τιμές GFR: 15 – 29ml/min/1,73 m2

5ο Στάδιο:

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να χρειαστεί αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού.

Τιμές GFR: <15ml/min/1,73 m2

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προληφθεί η εμφάνιση της νόσου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τις πρότυπες μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης Mesogeios. Τα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios αποτελούν το μεγαλύτερο όμιλο μονάδων αιμοκάθαρσης σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους ασθενείς.

CTA