Διάγνωση Νεφροπάθειας

Διάγνωση Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Πώς γίνεται η διάγνωση της Χρόνιας Νεφρικής Ανεπαρκείας;

Η λήψη του ατομικού ιστορικού σας καθώς και του οικογενειακού ιστορικού σας, θα βάλει την υποψία και θα δώσει κάποια πρώτα δεδομένα.

Στη συνέχεια ο γιατρός σας θα πραγματοποιήσει κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις αίματος, ούρων και υπέρηχο νεφρών.

Εξετάσεις αίματος:

Με εξετάσεις αίματος όπως ουρία και κρεατινίνη, ο γιατρός σας θα εκτιμήσει «πόσο» δουλεύουν οι νεφροί (κανονικά ή «λιγότερο από το φυσιολογικό» άρα νεφρική ανεπάρκεια). Η κρεατινίνη όμως δεν είναι καθόλου χρήσιμη σε αρχικές βλάβες του νεφρού. Αυξάνει με μεγάλη αργοπορία. Πριν από αυτή , το πιο πιθανό είναι να ανιχνευτούν στην γενική ούρων παθολογικά στοιχεία που να υποδηλώνουν κάποια νεφροπάθεια.

Εξετάσεις Ούρων :

Η ποιοτική εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας γίνεται κατά κύριο λόγο από την εξέταση των ούρων, που κυρίως μπορεί να ανιχνεύει αίμα (ερυθρά αιμοσφαίρια) ή/και πρωτεΐνη στα ούρα.

Και τα ερυθρά αιμοσφαίρια και το λεύκωμα είναι φυσιολογικά συστατικά του αίματος. Η «θέση» τους είναι στο αίμα. Όχι στα ούρα. Όταν υπάρχει αίμα (αιματουρία) ή / και λεύκωμα (λευκωματουρία ή πρωτεϊνουρία )  στα ούρα, τότε υπάρχει η πιθανότητα αυτά τα στοιχεία να «διαρρέουν» από το νεφρό (που δεν καταφέρνει να τα συγκρατήσει)  , άρα (εξαιτίας κάποιας αιτίας)  δυσλειτουργεί. Αυτά είναι και τα πολύ πρώιμα «σημάδια» νεφρικής βλάβης.

Υπέρηχος Νεφρών

Ο υπέρηχος νεφρών, θα δώσει πληροφορίες για το μέγεθος και την δομή των νεφρών

Τι πρέπει να κάνω αν στην γενική ούρων μου, ανιχνευτεί αίμα ή/και λεύκωμα;

Από την απλή γενική ούρων δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα για τα αίτια. Άρα θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν νεφρολόγο με σκοπό την ψύχραιμη και σωστή διερεύνηση των ευρημάτων αυτών.

Βιβλιογραφία

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1–150.

KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease: American Journal of Kidney Diseases, Vol 47, No 5, Suppl 3 (May), 2006: p S 1-145

Proteinuria and albuminuria at point of care, Nephrol @ point care 2016; 2(1): e8 - e16