Στάδια Νεφροπάθειας

Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας - Παρακολούθηση

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί σε γενικές έννοιες που αφορούν στην Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Είχαμε πει ότι η ΧΝΝ αφορά σε μια κατάσταση, όπου οι νεφροί σταματούν σταδιακά και αργά να δουλεύουν σωστά και δουλεύουν λιγότερο (ανεπαρκούν).

Πώς όμως μετριέται η νεφρική λειτουργία;

Η νεφρική λειτουργία εκφράζεται με την ποσότητα του αίματος που «καθαρίζουν» οι νεφροί το λεπτό. Δηλαδή, πόσα ml αίματος καταφέρνει να «φιλτράρει» ανά λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Έτσι γίνεται χρήση μιας ουσίας από αποβάλλεται από τους νεφρούς για να υπολογιστεί έμμεσα η νεφρική λειτουργία. Αυτή η ουσία είναι η κρεατινίνη

Ο γιατρός με την βοήθεια της και με κάποια άλλα στοιχεία (ηλικία, φύλο, σωματικό βάρος, επιφάνεια σώματος) μπορεί έμμεσα να μετρήσει το επίπεδο λειτουργίας των νεφρών που εκφράζεται σαν ml/min ρυθμού σπειραματικής διήθησης (ΡΣΔ ή GFR). Με απλά λόγια: με τι ρυθμό φιλτράρουν (διηθούν) τα εκατομμύρια φίλτρα του νεφρού (σπειράματα) το αίμα του ασθενούς. Άρα, η κρεατινίνη από μόνη της ΔΕΝ είναι κατάλληλος δείκτης εκτίμησης νεφρικής λειτουργίας.

Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας: Σε τι χρησιμεύει ο υπολογισμός του ΡΣΔ;

Όταν τον υπολογίσουμε μπορούμε να:

 • Εκτιμήσουμε την συνολική λειτουργία των νεφρών μας
 • Να βάλουμε την διάγνωση της ΧΝΝ (ανεπάρκειας)
 • Να κατανοήσουμε την σοβαρότητα της
 • Να λάβουμε αποφάσεις για τις περεταίρω ενέργειες μας, που σκοπό θα έχουν την διάγνωση της ΧΝΝ, την αναζήτηση διαφόρων επιπλοκών, την θεραπεία και την πρόγνωση (ποιά θα είναι δλδ η εξέλιξη της στο χρόνο)

Ποια είναι τα Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας;

Με την χρήση του ΡΣΔ, αλλά και παθολογικά ευρήματα στην εξέταση των ούρων, χωρίζουμε την νεφρική λειτουργία σε στάδια. Αυτά είναι: 

 • Στάδιο 1ο: νεφρική βλάβη (πχ ύπαρξη πρωτεΐνης στα ούρα  με μειωμένο ή αυξημένο GFR> 90 ml/min/1,73 m2 
 • Στάδιο 2ο: μικρή μείωση του GFR: 60 - 89 ml/min/1,73 m2
 • Στάδιο 3ο: μέτρια μείωση του GFR: 30 - 59 ml/min/1,73 m2 
 • Στάδιο 4ο: σημαντική μείωση του GFR: 15 - 29 ml/min/1,73 m
 • Στάδιο 5ο: νεφρική ανεπάρκεια - με τιμή του GFR< 15 ml/min/1,73 m2

Που χρησιμεύει ο υπολογισμός των Σταδίων Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας;

 • Καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την διάγνωση του αιτίου της ΧΝΝ
 • Καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την διερεύνηση επιπλοκών που συσχετίζονται με το στάδιο της ΧΝΝ (αναιμία, μεταβολική οξέωση, διαταραχές μεταβολισμού των οστών, καρδιαγγειακός κίνδυνος κλπ)
 • Καθορίζει την μετέπειτα συχνότητα παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας (το χρονικό εύρος μπορεί να είναι ανά έτος ή και ανά μήνα)
 • Βοηθά στην αναπροσαρμογή των δόσεων διαφόρων φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής για άλλες παθήσεις
 • Βοηθά τον ιατρό να δώσει στοχευμένες συμβουλές στον ασθενή σχετικά με την δίαιτα του, τον τρόπο ζωής του, την επαγρύπνηση που πρέπει να έχει σχετικά με την νεφρική του νόσο (πχ τι είδους φάρμακα να αποφεύγει που θα μπορούσαν να του επιδεινώσουν την νεφρική λειτουργία)
 • Είναι καθοριστική στην σχεδίαση ενός πλάνου θεραπείας και συνολικής αντιμετώπισης του ασθενούς σε βάθος χρόνου
 • Δίνει πληροφορίες για την πρόγνωση της ΧΝΝ

 

Τα εξειδικευμένα Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios αποτελούν πρότυπες μονάδες αιμοκάθαρσης προσφέροντας στους ασθενείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τα κέντρα αιμοκάθαρσης mesogeios διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας χαρίζοντας στους αιμοκαθαιρώμενους την άνεση και την φροντίδα που τους αξίζει!

Στάδια Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Βιβλιογραφία

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2013; 3: 1–150.

KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease: American Journal of Kidney Diseases, Vol 47, No 5, Suppl 3 (May), 2006: p S 1-145

Chronic kidney disease, Levey, Andrew S et al. The Lancet , Volume 379 , Issue 9811 , 165 - 180

Tomino Y, Pathogenesis and Treatment of Chronic Kidney Disease: A Review of Our Recent Basic and Clinical Data. Kidney Blood Press Res 2014;39:450-489

Comprehensive Clinical Nephrology  (Fourth Edition) Copyright © 2010 Elsevier Inc: