Διάγνωση νεφρίτιδας

Διάγνωση Νεφρίτιδας

Ως νεφρίτιδα αναφέρεται μια φλεγμονώδης κατάσταση των νεφρών η οποία, αναλόγως των αιτίων που την προκαλούν, παρουσιάζει διαφορετικά συμπτώματα ανά περίπτωση. Αυτή η ποικιλία στη συμπτωματολογία είναι κάτι που μπορεί να καταστήσει δύσκολη τη διάγνωση της νεφρίτιδας και να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη νεφρική βλάβη. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη και ορθή διάγνωσή της.

Διάγνωση νεφρίτιδας: Τι πρέπει να κάνω αν υπάρχει υποψία νεφρίτιδας από τη γενική ούρων;

Από την απλή γενική ούρων δεν μπορεί να βγει σίγουρο συμπέρασμα για την παρουσία νεφρίτιδας παρά μόνο υποψία. Επομένως, ο ασθενής θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν νεφρολόγο με σκοπό την ψύχραιμη και σωστή διερεύνηση των ευρημάτων.

Αφού έχει τεκμηριωθεί η νεφρική βλάβη με τις εξετάσεις αίματος και ούρων, υπάρχει η ανάγκη να τεκμηριωθεί και η ακριβής διάγνωση της νεφρίτιδας. Να εντοπιστεί δηλαδή από ποια από τις διάφορες νεφρίτιδες που υπάρχουν πάσχει ο συγκεκριμένος ασθενής.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τη βιοψία νεφρού. Με αυτόν τον όρο αναφερόμαστε στη λήψη ενός πολύ μικρού τεμαχίου νεφρικού ιστού και την εξέταση του στο μικροσκόπιο.

Διάγνωση νεφρίτιδας: Τι πληροφορίες λαμβάνουμε από τη βιοψία νεφρού;

Η διαδικασία της βιοψίας νεφρού μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενή όπως:

 1. Ακριβής διάγνωση: από ποια νεφρική πάθηση πάσχει ο ασθενής
 2. Σοβαρότητα της ασθένειας
 3. Ποια ειδική θεραπεία πρέπει να λάβει ο ασθενής
 4. Πρόγνωση

Ποιες είναι οι ενδείξεις για να ζητηθεί η βιοψία νεφρού;

 1. Αιματουρία (αίμα στα ούρα) όταν συνυπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις
 2. Λευκωματουρία (λεύκωμα/πρωτεΐνη στα ούρα)
 3. Επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας (σταδιακή αύξηση της κρεατινίνης χωρίς προφανές αίτιο)

Ποια είναι η διαδικασία της βιοψίας νεφρού?

 1. Διακοπή 1-2 εβδομάδες πριν και μετά τη βιοψία αντιαιμοπεταλιακών – αντιπηκτικών φαρμάκων (ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη, Σιντρόμ).
 2. Έλεγχος του ασθενούς για αιμορραγική διάθεση.
 3. Ενυπόγραφη συγκατάθεση για τη διαδικασία της βιοψίας αφού εξηγηθούν με κατανοητό τρόπο οι επιπλοκές.
 4. Ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση (μπρούμυτα) και ο νεφρός (αριστερός συνήθως) εντοπίζεται με την καθοδήγηση των υπερήχων.
 5. Γίνεται τοπική αναισθησία.
 6. Προωθείται η βελόνη της βιοψίας έως τον νεφρό και γίνεται η λήψη του δείγματος, πάντα με παρακολούθηση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο με τον υπέρηχο.
 7. Μετά ο ασθενής έρχεται στην ύπτια θέση (ανάσκελα) και μένει κάποιες ώρες κλινήρης με σκοπό να μην αιμορραγήσει.
 8. Μπορεί να γίνει με καθοδήγηση από αξονικό τομογράφο: λαμβάνονται εικόνες στον αξονικό τομογράφο για τον εντοπισμό του νεφρού. Αφού τοποθετηθούν σημάδια στο δέρμα, γίνεται τοπική αντισηψία και αναισθησία και σταδιακά προωθείται η βελόνα προς το νεφρό, ελέγχοντας τη θέση της με τον αξονικό τομογράφο ανά τακτά διαστήματα. Όταν η θέση της βελόνας είναι ικανοποιητική λαμβάνονται δείγματα και η βελόνα αποσύρεται.
 9. Συνοπτικά, είναι μια επεμβατική, ασφαλής διαγνωστική πράξη, ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς με νεφρική πάθηση.

Ποιες είναι οι επιπλοκές της νεφρικής βιοψίας;

Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες στη νεφρική βιοψία.

Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η αιμορραγία και πιο συγκεκριμένα το αίμα μπορεί να εντοπιστεί στα ούρα του ασθενούς μετά τη βιοψία νεφρού. Τις περισσότερες φορές αυτοπεριορίζεται και συνήθως εντοπίζεται στο σημείο που η βελόνα τρύπησε τον νεφρό. Σοβαρή αιμορραγία, που να απειλήσει την ζωή του ασθενούς ή να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για να σταματήσει, είναι πολύ σπάνια.

Μια άλλη επιπλοκή είναι ο πόνος στο σημείο της βιοψίας. Συνήθως αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση απλών παυσίπονων για λίγες ημέρες.

Η έγκαιρη διάγνωση της νεφρίτιδας είναι απαραίτητη και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να καταστεί σωτήρια για τη ζωή του ασθενή. Καθώς η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας είναι σταδιακή, η ορθή διάγνωση μπορεί να γλιτώσει τον ασθενή από πολλή ταλαιπωρία και να περιορίσει τα συμπτώματα της νόσου.