Σπειραματονεφρίτιδες

Νεφρίτιδες. Τι είναι;

Τι είναι οι σπειραματονεφρίτιδες και ποια η θεραπεία τους ;

Νεφρίτιδα ή Σπειραματονεφρίτιδα είναι ομάδα νεφρικών  νόσων που προσβάλει τα σπειράματα (τα εκατομμύρια φίλτρα) του νεφρού. Συνήθως ανοσολογικής αιτιολογίας. Η «κλινική τους εικόνα» μπορεί να είναι: αιματουρία ή/και λευκωματουρία, επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, αρτηριακή υπέρταση κλπ

Πώς βάζουμε την διάγνωση τους;

Η υποψία τίθεται με την ανεύρεση παθολογικών ευρημάτων στην γενική ούρων όπως αίμα ή/και λεύκωμα (πρωτεΐνη).

Σε ότι αφορά στην αιματουρία:

Η ύπαρξη αίματος στην Γενική ούρων είναι παθολογικό εύρημα και ΠΡΕΠΕΙ να διερευνηθεί. Με τι εξετάσεις ;

Η πρώτη εξέταση εκλογής (μετά την γενική ούρων που το ανίχνευσε)  είναι η μικροσκοπική ούρων: Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε με σχετική σιγουριά να εντοπίσουμε αν το αίμα προέρχεται από μέσα από το νεφρό (νεφρολογικές παθήσεις) ή αν προέρχεται από εξωτερικά αίτια (μηχανικά …πχ πέτρες, λοιμώξεις κλπ)

Αν η αιματουρία είναι από νεφρική πάθηση και συντρέχουν και άλλοι λόγοι που θα σας εξηγηθούν από τον νεφρολόγο σας, τότε πρέπει να γίνει βιοψία νεφρού για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αιτία της αιματουρίας.

Σε ότι αφορά στην λευκωματουρία ή πρωτεϊνουρία:

Και το εύρημα της λευκωματουρίας στην γενική ούρων είναι παθολογικό και πρέπει να διερευνηθεί. Αντίθετα από την αιματουρία, η πρωτεϊνουρία προέρχεται σχεδόν πάντα από το νεφρό.

Όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει, το επόμενο που μας ενδιαφέρει είναι η καλύτερη διερεύνηση της. Πρέπει να μετρήσουμε ΠΟΣΗ ποσότητα υπάρχει στα ούρα σε ένα 24ωρο (η ποσότητα στο 24ωρο είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην νεφρολογία). Η μέτρηση αυτή γίνεται συλλέγοντας τα ούρα ένα ολόκληρο 24Η ή κάνοντας μια μέτρηση σε πρωινό δείγμα ούρων.

Η διάγνωση της πρωτεϊνουρίας είναι σημαντική γιατί υποδηλώνει συνήθως νεφρική βλάβη. Είναι προγνωστικός δείκτης τόσο της νεφρικής λειτουργίας όσο και καρδιαγγειακών συμβαμάτων αλλά και σε μεγάλες ποσότητες (χιλιάδες mg) είναι «τοξική» για τον νεφρό τον ίδιο, ανεξάρτητα από την αιτία που την δημιούργησε.

Συμπτώματα

Συνήθως οι ασθενείς δεν αναφέρουν συμπτώματα. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις μεγάλης πρωτεϊνουρίας (> 3000 mg) όπου μπορεί να παρατηρηθούν οιδήματα στα πόδια και στα βλέφαρα, ή/και αφρώδη ούρα.

Βιβλιογραφία

1: Visconti L, Cernaro V, Ricciardi CA, Lacava V, Pellicanò V, Lacquaniti A,

Buemi M, Santoro D. Renal biopsy: Still a landmark for the nephrologist. World J Nephrol. 2016 Jul 6;5(4):321-7. doi: 10.5527/wjn.v5.i4.321. Review. PubMed PMID: 27458561; PubMed Central PMCID: PMC4936339.

2: Bandari J, Fuller TW, Turner Іі RM, D'Agostino LA. Renal biopsy for medical

renal disease: indications and contraindications. Can J Urol. 2016

Feb;23(1):8121-6. Review. PubMed PMID: 26892051.

3: Fiorentino M, Bolignano D, Tesar V, Pisano A, Van Biesen W, D'Arrigo G,

Tripepi G, Gesualdo L; ERA-EDTA Immunonephrology Working Group. Renal Biopsy in

2015--From Epidemiology to Evidence-Based Indications. Am J Nephrol.

2016;43(1):1-19. doi: 10.1159/000444026. Epub 2016 Feb 5. Review. PubMed PMID:

4: Hogan JJ, Mocanu M, Berns JS. The Native Kidney Biopsy: Update and Evidence

for Best Practice. Clin J Am Soc Nephrol. 2016 Feb 5;11(2):354-62. doi:

10.2215/CJN.05750515. Epub 2015 Sep 2. Review. PubMed PMID: 26339068; 

5: KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis, Kidney International Supplements (2012)