Νεφρολογικό κέντρο Χαϊδάρι

Προσωπικό του mesogeios Χαϊδαρίου

Ιωάννης Αγρογιάννης

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

  • 12/2003: Απόφοιτος Ιατρικής σχολής Αθηνών

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

  • 04/2016:  Aπόκτηση τίτλου ειδικότητας Νεφρολογίας

Προϋπηρεσία

  • Υπηρεσία ως Ιατρός στρατοπέδου στον Στρατό Ξηράς  4/2004-2/2005
  • ΜΤΝ Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου  7/2005-12/2006
  • Ειδικευόμενος παθολογίας στο  Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου  11/2008-8/2010
  • Ειδικευόμενος  Νεφρολογίας στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό 01/2012-01/2017
  • Specialist Registrar ST GEORGES HOSPITAL, LONDON 2/2017-4/2018
Ιατρός Νεφρολόγος στο Χαϊδάρι | Ιωάννης Αγρογιάννης