Προσωπικό του mesogeios Μεσσήνης

Καλλιόπη Πουγούνια

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή Αθηνών (αποφ. 1998)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

 • Yπηρεσία Υπαίθρου στο ΚΥ  Νοσοσοκομείο Καλύμνου (1999-2000)
 • Ειδίκευση στην Παθολογία στο ΚΥ  Νοσοκομείο Ιεράπετρας Κρήτης (2001-2003)
 • Απόκτηση τίτλου Ειδικότητας στην Νεφρολογία στο Λαϊκό Νοσοκομείο (2004-2008)
 • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2008)
 • Ιατρός νεφρολόγος στο νεφρολογικό κέντρο Μεσόγειος, Παλλήνη (2008-2011)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο νεφρολογικό κέντρο Μεσόγειος, Καλαμάτα (2011 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

 • 68th Scientific meeting of Hellenic Society of nephrology
 • 14th Seminar of Nephrologic department of HRC Hospital of Athens
 • 31th Hellenic Medical Congress
 • 15th Seminar of Nefphrologic department HRC Hospital Of Athens
 • Seminar of Glomerulonephritis in Larisa Greece
 • 71th Scientific meeting of  Hellenic Society nephrology
 • The world  Transplant Congress Boston M.A. USA
 • Seminar of Acute Kidney Failure in Athens
 • 8th European Peritoneal Dialysis Meeting
 • ERA EDTA Congress in Stockholm, Vienna and Istanbul
 • 22nd International Congress of Transplantation Sydney Australia
 • Educational symposium on anemia and mineral bone disorder on CKD in Praque
 • 9th Bantao Congress in Antalya       
Νεφρολόγος στην Καλαμάτα | Καλλιόπη Πουγούνια