Προσωπικό του

Καλλιόπη Ρέτσα

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονική Διευθύντρια

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Βουλγαρίας  (1991-1997)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής και βουλγαρικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

 • Αναγνώριση πτυχίου ιατρικής  στην Αθήνα  (1998)
 • Ειδικευόμενη στο τμήμα Χειρουργικής & Καρδιολογικής του γενικού νοσοκομείου Εύβοιας (1999)
 • Υπηρεσία υπαίθρου στο κέντρο υγείας Ψαχνά Εύβοιας και στην ΜΕΘ Καρδιολογικής στο νοσοκομείο Χαλκίδας (1999-2000)
 • Ειδικευόμενη στο τμήμα Καρδιολογικής του γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας (2000-2001)
 • Ειδικευόμενη στο τμήμα Παθολογικής  του γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας (2001-2003)
 • Ειδικευόμενη στο τμήμα Νεφρολογικής  του Αρεταίειου Νοσοκομείου (2003-2007)
 • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2007)
 • Νεφρολόγος στην ΜΤΝ Νεφροιατρική Αθήνας (2007)
 • Νεφρολόγος στις μονάδες Μεσόγειος Παλλήνης και Καλλιθέας (2008-2010)
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας με αναφορές της ιδίας σε πολλά από αυτά.
 • Επιστημονικός διευθυντής στο νεφρολογικό κέντρο mesogeios Χαλκίδα (2010 έως σήμερα)
Επιστημονική Διευθύντρια στη Χαλκίδα | Καλλιόπη Ρέτσα