Προσωπικό του

Κολλέρης Ανδρέας

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Καρδιολόγος

Τίτλος Σπουδών

Πανεπιστήμιο Ιατρικής Μπάρι, Ιταλία (αποφ.2009)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Αγγλικής και Ιταλικής  γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Στρατεύσιμος Ιατρός στο ΝΝΑ (Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 2010)
  • Υπηρεσία Υπαίθρου στο ΠΙ Περδικακίου νομού Αιτωλοακαρνανίας (2011-2012)
  • Ειδίκευση στην Παθολογία στο  ΚΥ Νοσοκομείο Λήμνου (2012-2014)
  • Ειδίκευση στην Καρδιολογία στο Νοσοκομείο Καλαμάτας (2014-2018)
  • Πιστοποίηση με τίτλο ειδικότητας Καρδιολογίας (2018)
  • Ιατρός Καρδιολόγος στην Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας (2019)
  • Επιστημονικός συνεργάτης στο Νεφρολογικό Κέντρο Μεσόγειος στην Καλαμάτα (από το 2019).
Καρδιολόγος στην Καλαμάτα | Κολλέρης Ανδρέας