Προσωπικό του mesogeios Χαλκίδας

Κωνσταντίνα Τσαντήλα

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών (2000-2007)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής και γαλλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

 • Εθελοντική παρακολούθηση στην Νεφρολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (2007-2008)
 • Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι. Ελληνικού Αρκαδίας (2009-2010)
 • Ειδικευόμενη ιατρός στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο - Παθολογικό Τμήμα (2010-2012)
 • Ειδικευόμενη ιατρός στο ΓΝΑ Γ.Γεννηματάς - Νεφρολογικό Τμήμα (2013-2017)
 • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2017)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Νεφρολογικό κέντρο mesogeios Χαλκίδας (2017 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

 • 22ο Ετήσιο Σεμινάριο του Νεφρολογικού Τμήματος του Κοργιαλένειου - Μπενάκειου Νοσοκομείου Ε.Ε.Σ
 • 11ο Bantao Congress, Ρουμανία
 • 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νεφρολογίας
 • 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας
 • 8ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας με θέμα "Διαταραχές ύδατος και νατρίου"
 • 88η Επιστημονική Συνάντηση ΕΝΕ
 • 53ο Συνέδριο ERA-EDTA, Αυστρία
 • 13ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Ιρλανδία                             
Κωνσταντίνα Τσαντήλα