Νεφρολογικό κέντρο Χαϊδάρι

Προσωπικό του mesogeios Χαϊδαρίου

Κωνσταντίνος Βυθούλκας

Πίσω στο κέντρο

Διοικητικός Διευθυντής

Τίτλος Σπουδών:

 • Msc in Strategic Planning / Edinburgh University - σε εξέλιξη (2019-2020) 
 • MBA - Kurt Bosch University of  Switzerland (2004-2006)
 • BSc in Management - State University of New York (1999-2003)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:

 • Πτυχίο Αγγλικής, Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας 
 • MS Office

Προϋπηρεσία:

 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης mesogeios στην Παλλήνη (2008-2011)
 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης mesogeios στο Π. Φάληρο (2011-2015)
 • Διοικητικός Διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης mesogeios στο Π. Φάληρο (από το 2015)
 • Διοικητικός Διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης mesogeios στο Χαϊδάρι (από το 2018)
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης  Ποιότητας (ISO 9001) στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης mesogeios στο Χαϊδάρι (από το 2018)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια:

 • Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 -  TÜV HELLAS, TÜV NORD (2009)
 • Αποτελεσματική Διοίκηση Μονάδων Υγείας - EΕΔE (2016)
Διοικητικός Διευθυντής στο Χαϊδάρι | Κωνσταντίνος Βυθούλκας