Προσωπικό του

Κωνσταντίνος Παππάς

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών:

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1995)

Διδακτορικό δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

  

Προϋπηρεσία:

 

 • Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου στο Γ. Ν. Ν. Καρύστου - Π. Ι. Καλλιανών Καρυστίας (1995-1996)
 • Στρατιωτική Θητεία ως Ιατρός Μονάδων στη Ρόδο και στη Χαλκίδα (1996-1998)
 • Ειδικευόμενος στην Παθολογία στην Παθολογική Κλινική του Γ. Ν. Χαλκίδας (1998-2000)
 • Ειδικευόμενος στη Νεφρολογία στη Νεφρολογική Κλινική του Γ. Ν. Α. “Ο Ευαγγελισμός” (2000-2004)
 • Πιστοποίηση ειδικότητας Νεφρολογίας (2004)
 • Πιστοποίηση διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο τις αγγειίτιδες του νεφρού (2005)
 • 3 δημοσιεύσεις (οι δύο σε ξένα περιοδικά) και 9 παρουσιάσεις σε συνέδρια (οι 7 στο εξωτερικό)
 • Συμμετοχή ως ερευνητής σε 3 πολυκεντρικές μελέτες φαρμάκων (στη μία ως κύριος ερευνητής)
 • Νεφρολόγος στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  της Κλινικής “Αθηνά” (2004-2006)
 • Επιμελητής Β’ και εν συνεχεία Α’ Νεφρολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Νεφρολογικό Τμήμα του Γ. Ν. Λαμίας (2006-2013)
 • Επιστημονικός Διευθυντής στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην “ΑΕΠ Λαμίας-Κλινική Λαμίας” (2013-2020)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Χαλκίδας (2020-σήμερα)

 

Ιατρός Νεφρολόγος στη Χαλκίδα | Κωνσταντίνος Παππάς