Προσωπικό του

Μαρία Μαγδαλένα Μπάλιου

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή, Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Ρουμανία (1998-2004)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, πτυχίο Ρουμανικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Ειδικευόμενη Ιατρός στην Παθολογική Κλινική ΓΝ. Σερρών (2006-2008)
  • Ειδικευόμενη Ιατρός Νεφρολογίας στην Νεφρολογική Κλινική ΓΝ. Καβάλας (2009-2013)
  • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2013)
  • Υπηρεσία Υπαίθρου στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΓΝ. Σερρών (2014-2015)
  • Επιστημονική συνεργάτης της μονάδας αιμοκάθαρσης Medialyse (2015 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

  • 2η Διημερίδα Πνευμονολογίας, Σέρρες
  • 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας
  • XLVII ERA-EDTA Congress, Γερμανία
  • 10ο Bantao Congress
Ιατρός Νεφρολόγος στις Σέρρες | Μαρία Μαγδαλένα Μπάλιου