Προσωπικό του mesogeios Καλαμάτας

Μαρία Πολυχρόνη

Πίσω στο κέντρο

Προϊσταμένη ΜΧΑ

Τίτλος Σπουδών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Νοσηλευτικής (Σχολή Επιστημών Υγείας) (2011-2015)

Μετεκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Τμήμα Νοσηλευτικής: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» (2018-2020)

Δημοσιευμένη Διπλωματική Εργασία με θέμα « Ποιότητα Ζωής και Ικανότητα Αυτοδιαχείρισης σε ασθενείς μετά από Μεταμόσχευση Νεφρού: οριοθετημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση»

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

  • Πτυχίο αγγλικής γλώσσας-Άριστη γνώση (Proficiency of Michigan)
  • Δίπλωμα ECDL- Πολύ καλή γνώση των MS office (Excel, Word, Διαδίκτυο)

Προϋπηρεσία

  • Νοσηλεύτρια ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Μεσσήνης (2016-2021)
  • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Μεσσήνης (2021-2023)
  • Προϊσταμένη ΜΧΑ στο Νεφρολογικό Κέντρο Mesogeios Καλαμάτας (2023 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης «Επείγουσες καταστάσεις. Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση» (2015)
  • Πιστοποίηση από το ERC «Basic Life Support (BLS)-Ανανήπτης» (2022)
Προϊσταμένη ΜΧΑ στην Καλαμάτα | Πολυχρόνη Μαρία