Προσωπικό του

Νικόλαος Λεμονίδης

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Νεφρολόγος

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (1996-2002)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής  γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Τρίμηνη εκπαίδευση στο Γ.Ν.Ν Κοζάνης (2002)
  • Υπηρεσία υπαίθρου στο Π.Ι Δρεπάνου Κέντρο Υγείας Σιάτιστας (2002-2003)
  • Στρατιώτης υγειονομικού- Ιατρός (2004)
  • Επιστημονικός συνεργάτης Α’Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν Παπαγεωργίου Θες/νίκης (2005)
  • Ειδικευόμενος ιατρός Α’ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Ν Σερρών  (2005-2007)
  • Ειδικευόμενος ιατρός Νεφρολογίας στην Μ.Τ.Ν του Γ.Ν.Ν Σερρών (2008-2010)
  • Ειδικευόμενος ιατρός Νεφρολογίας στο Γ. Ν Παπαγεωργίου Θες/νίκης (2010-2013)
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και κλινικές μελέτες
  • Επιστημονικός συνεργάτης της μονάδας αιμοκάθαρσης Medialyse(2013 έως σήμερα)

Ιατρός Νεφρολόγος στις Σέρρες | Νικόλαος Λεμονίδης