Προσωπικό του

Νικόλαος Στάθογλου

Πίσω στο κέντρο

Γενικός Διευθυντής

Τίτλος Σπουδών

  • Πτυχίο Οικονομικής επιστήμης με εξειδίκευση στην Οικονομική Ανάλυση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1992-1996)
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τουριστική Πολιτική και Διοίκηση» (MSc Tourism Policy and Management), University of Birmingham (1998)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής και γερμανικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Διοικητικός διευθυντής του Μεσογειακού Κέντρου Διακοπών αιμοκάθαρσης Α.Ε. (2000)
  • Γενικός Διευθυντής Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios (2006 έως σήμερα)

 

Γενικός  Διευθυντής στην Κρήτη | Νικόλαος Στάθογλου