Προσωπικό του

Νικόλαος Τζενάκης

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονικός Διευθυντής

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992-1998)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

 • Ειδικότητα στην ΄Β Χειρουργική, Γ παθολογική και Καρδιολογική κλινική, καθώς στα τακτικά και επείγοντα ιατρεία των εν λόγω κλινικών, Γενικό περιφερειακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, «Βενιζέλειο» Κρήτης. (1998-1999)
 • Υπηρεσία Ιατρού υπαίθρου, τόσο στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όσο και στην παρακολούθηση ασθενών στο τακτικό παθολογικό ιατρείο, Κέντρο υγείας Μοιρών, Ηράκλειο Κρήτης. (1999-2000)
 • Εκπαίδευση Στρατιωτικού Ιατρού, Υγειονομικού σώματος, Στρατού ξηράς στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού ΚΕΥΓ, Άρτας (2000)
 • Υπηρεσία γενικού Ιατρού Μονάδος, 79 Μ.Ε.Θ., Σάμος (2000)
 • Υπηρεσία Ιατρού στην νευροχειρουργική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (2001)
 • Υπηρεσία Ιατρού μονάδος 14ο Σύνταγμα Πεζικού. Εφημερεύων Ιατρός Ναυτικού Νοσοκομείου, Χανιά, Κρήτη (2001)
 • Ειδικότητα στην Κλινική Γενικής παθολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Στα πλαίσια της 2ετούς ειδίκευσης στον παθολογικό τομέα, περαιτέρω εξειδίκευση, στην Κλινική Παθολογικής-Ογκολογίας και στην Κλινική Αιματολογίας το διάστημα (2002-2003).
 • Επιστημονικός συνεργάτης Νεφρολογικής κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, Ηράκλειο, Κρήτης (2003-2004)
 • Ειδικότητα στην Νεφρολογία, Πανεπιστημιακή Νεφρολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης (2004-2008)
 • Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας Νεφρολογίας, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων (2008)
 • Επιστημονικός συνεργάτης του Μεσογειακού Κέντρου Διακοπών Αιμοκάθαρσης, στο Ηράκλειο Κρήτης (2008 έως σήμερα)

Εκπαίδευση και Σεμινάρια

Σεμινάρια Βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης (1996)

Επιστημονικός Διευθυντής στην Κρήτη | Νικόλαος Τζενάκης