Προσωπικό του mesogeios Καλαμάτας

Νταίβις Γ.Ηλίας

Πίσω στο κέντρο

Ιατρός Καρδιολόγος

Τίτλος Σπουδών

Τμήμα Ιατρικής Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αποφ.2002)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο Κ.Υ.Αγ.Νικολάου του Δήμου Δυτικής Μάνης (2002-2003)
  • Στρατιωτική θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας στο Παθολογικό τμήμα του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας (2003-2004)
  • Ειδίκευση στην Παθολογία στο Νοσοκομείο Καλαμάτας (2005-2007)
  • Ειδίκευση στην Καρδιολογία στα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Ερυθρός Σταυρός(2008-2012)
  • Πιστοποίηση με τίτλο ειδικότητας Καρδιολογίας (2013)
  • Ιατρός Καρδιολόγος σε ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια στην Αθήνα (2012-2016)
  • Ιατρός Καρδιολόγος στην Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας (2016-2019)
  • Επιστημονικός συνεργάτης στο Νεφρολογικό Κέντρο Μεσόγειος στην Καλαμάτα (από το 2019).
Νταίβις Γ.Ηλίας