Green Dialysis!

Τα Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios–medialyse αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάληψης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το γεγονός ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, έχουν υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα και πρακτικές με στόχο την μείωση του αποτυπώματος CO2 και την επίτευξη των χαμηλότερων δυνατών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να συμβάλουν όσο γίνεται περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το σχέδιο “Green Dialysis”
Περιβάλλον, ποιότητα, αιμοκάθαρση

Στα mesogeios ακολουθούνται επιτυχημένες πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης αποβλήτων (μολυσματικά, οικιακά, ανακυκλώσιμα) και χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές για την επαναχρησιμοποίηση των απορριπτόμενων υδάτων και τη χρήση ενέργειας.

 

Το τρίπτυχο που ακολουθείται σε όλες τις μονάδες αιμοκάθαρσης mesogeios–medialyse είναι:

 

Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση

 
   

 

Μείωση
των αποβλήτων μέσω της εκπαίδευσης.

   

 

Επαναχρησιμοποίηση
ενεργειακών πόρων (π.χ. βρόχινο νερό, και απόρριψη ΑΟ)

   

 

Ανακύκλωση
υλικών (π.χ. γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες)

Δράσεις και ενέργειες

Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στην λειτουργία των μονάδων αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων
Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί - Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Η εταιρεία έχοντας λάβει άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) κατασκεύασε Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 606,62 kw (ή 630,60 kw) στις εγκαταστάσεις των μονάδων της. Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια κρίσιμη τεχνολογία στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Είναι σαφής η υπεροχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας από πλευράς περιβαλλοντικών αποδοχών σε σύγκριση με τις συμβατικές ηλεκτροπαραγωγικές μεθόδους, καθώς σε αντίθεση με αυτές, δεν παράγει ρύπους, εκμεταλλεύεται έναν εγχώριο και ανεξάντλητο φυσικό πόρο σε περιοχές που διαθέτουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες ηλιοφάνειας στην Ευρώπη και συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια των μονάδων. Με ενεργειακή αυτονομία στις μονάδες του ομίλου χάρη στα φωτοβολταϊκά έχει αποσοβηθεί μέχρι σήμερα η έκλυση 543,96 t τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή είναι η ποσότητα CO2 που εκλύουν οι κινητήρες αυτοκινήτων έχοντας διανύσει 2.167.544 Km. Το περιβαλλοντικό όφελος ισοδυναμεί με αυτό που θα είχαμε αν φυτεύαμε 13.987 δέντρα.

Νερό

     

 

Το Σύστημα Επεξεργασίας Νερού, Aντίστροφη Όσμωση (ΑΟ) απαιτεί μεγάλη ποσότητα νερού πόλης για να προετοιμάσει το διάλυμα για την συνεδρία της αιμοκάθαρσης. Ωστόσο, η ΑΟ μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι και 2/3 του όγκου του καθαρού νερού που ουσιαστικά απαιτείται και το υπόλοιπο να το απορρίψει. Συχνά το νερό από τη διαδικασία καθαρισμού απορρίπτεται στο αποχετευτικό σύστημα, αυτό φροντίζουμε να μειωθεί.
Η εξειδικευμένη Τεχνική μας Υπηρεσία, εξέτασε προσεκτικά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων ΑΟ και βελτίωσε τη διαδικασία για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση του νερού.

Βέλτιστες Πρακτικές μείωσης κατανάλωσης Νερού:

1. Επαναχρησιμοποίηση του απορριφθέντος νερού της ΑΟ
Με τα συστήματα μας να λειτουργούν πάνω από 12 ώρες ημερησίως, τα m3 που εξοικονομούμε από την επιστροφή του απορριπτόμενου νερού είναι τεράστια, με σαφή οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ποιότητα του παραγόμενου νερού λόγω ηπιότερης επιβάρυνσης των μεμβρανών.

2. Διανομή νερού & Απολύμανση συστήματος ΑΟ
Το παραγόμενο νερό από την ΑΟ, διανέμεται προς την αίθουσα αιμοκάθαρσης μέσω δεξαμενών αποθήκευσης με αντλία. Mειώνοντας στο ελάχιστο την ποσότητα αποθήκευσης και εγκαθιστώντας πλέον μόνο on-line συστήματα Αντίστροφης Όσμωσης, πετυχαίνουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, την βέλτιστη ποιότητα για τη θεραπεία, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο επιμόλυνσης του νερού. Μειώνοντας ή μηδενίζοντας την αποθηκευμένη ποσότητα υπερκάθαρου νερού κατά τη διάρκεια των απολυμάνσεων εξοικονομούνται τεράστιες ποσότητες νερού που απαιτούνται για την διαδικασία αυτή.

3. Προεπεξεργασία νερού
Βέλτιστη πρακτική με τη χρήση σύγχρονων κεφαλών για την μείωση στο 50% της ποσότητας νερού κατά την αναγέννηση του συστήματος.

Διαχείριση αποβλήτων

Για να διαχειριστούμε τα παραγόμενα απόβλητα σε όλα τα κέντρα mesogeios, συντάσσεται και εφαρμόζεται εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. Ο κανονισμός αυτός ορίζει τους υπευθύνους ανά μονάδα, προσδιορίζει τον τύπο των αποβλήτων που παράγονται και περιγράφει τον τρόπο διαχείρισής τους.

Ιατρικά Απόβλητα

Τα ιατρικά απόβλητα που παράγονται από την διαδικασία της αιμοκάθαρσης, όπως τα χρησιμοποιημένα φίλτρα αιμοκάθαρσης, οι βελόνες, τα γάντια και οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή με βιολογικό υλικό, δεν διατίθενται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, καθώς μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.
Όλα τα υλικά που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα διαχωρίζονται, συσκευάζονται και διατίθενται για αδρανοποίηση σε αδειοδοτημένες εταιρίες.

Υγρά Απόβλητα

Στις μονάδες που δεν είναι συνδεμένες με κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν αυτόνομα συστήματα βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων των μονάδων.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται σημαντική εξοικονόμηση νερού άρδευσης, καθώς το επεξεργασμένο νερό διατίθεται για το πότισμα των κήπων των μονάδων. Επιπλέον, όλα τα υλικά καθαρισμού, αλλά και το απολυμαντικό, το οποίο χρησιμοποιείται για τον χημικό καθαρισμό των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης μετά από κάθε χρήση, είναι οικολογικά, βιοδιασπώμενα.

Διαχείριση απορριμμάτων

Εκτός από τον διαχωρισμό των ιατρικών αποβλήτων, γίνεται διαχωρισμός των αστικών απορριμμάτων, καθώς επίσης και των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το σχέδιο "Non Paper"

 

Το τεχνικό τμήμα σε συνεργασία με το τμήμα των πληροφοριακών συστημάτων ανέπτυξαν τεχνολογίες, όπου όλη η ροή των πληροφοριών των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και των διεργασιών όλων των τμημάτων των μονάδων αιμοκάθαρσης mesogeios, βασίζονται σε συστήματα Non Paper (χωρίς τη χρήση χαρτιού).

Το σχέδιο “Video Conference”

 

Στα mesogeios χρησιμοποιούνται σύγχρονα εργαλεία βιντεοδιάσκεψης, με σκοπό να μειωθούν οι αεροπορικές και οδικές μετακινήσεις των στελεχών των κέντρων μας, κάτι που συμβάλει στην επίτευξη χαμηλότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

Κτηριακές εγκαταστάσεις

 

Προσπαθούμε όλα τα κτήρια της εταιρείας να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Οι δράσεις μας για τους ενεργοβόρους τομείς:

 

Κατασκευή Κτηρίων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κατά τη δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των μονάδων αιμοκάθαρσης mesogeios–medialyse, όπου ακολουθούνται οι αρχές της βιοκληματικής αρχιτεκτονικής.
Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η κατασκευή γίνονται με ιδιαίτερη έμφαση στον νότιο προσανατολισμό των μονάδων και στη θερμομόνωση των κτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα:
Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή είναι υλικά αυξημένης θερμοχωρητικότητας.
Στις νεότερες μονάδες έχουν επιλεγεί κουφώματα με θερμοδιακοπή και ενεργειακά τζάμια.
Αποφεύγονται οι θερμογέφυρες στην εξωτερική τοιχοποιία και γίνεται θερμομόνωση σε όλα τα δώματα αλλά και εξωτερικά του φέροντα οργανισμού των κτηρίων.
Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, με τη χρήση συστημάτων θερμοπρόσοψης.

Φωτισμός

Μεγάλα ανοίγματα στα κτήρια προς το νότο για φυσικό φωτισμό. Ενδελεχής έλεγχος για εξοικονόμηση ενέργειας από φωτισμό. Υπάρχει φωτισμός μόνο όταν είναι απαραίτητος και ρυθμίζεται με χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς και αισθητήρες παρουσίας σε αποθήκες και WC.

Χρήση παραβολικών φωτιστικών σωμάτων με ηλεκτρονικό ντιμαριζόμενο μετασχηματιστή και λαμπτήρες φθορισμού.

Αποκλειστική χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και λαμπτήρων τύπου LED.

Ψύξη, Θέρμανση, Αερισμός

Ορθολογική χρήση των συστημάτων ψύξης μέσω συστήματος B.M.S. Τα κλιματιστικά συστήματα που εγκαθίστανται στα κέντρα είναι ενεργειακής κλάσης Α και το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Προσαγωγή προκλιματισμένου νωπού αέρα, για τη διατήρηση στα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας εσωτερικού αέρα.

Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτηρίων

Όλες μας οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν λάβει ενεργειακό πιστοποιητικό.

Ευαισθητοποίηση Του Προσωπικού Σε Θέματα Περιβάλλοντος

     

 

Σήμερα περισσότεροι από 350 άνθρωποι εργάζονται στον όμιλό μας. Η περιβαλλοντική συμπεριφορά της εταιρίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις καθημερινές πρακτικές και συνήθειες του ανθρώπινου δυναμικού της. Από το 2010 στα ετήσια προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού μας συμπεριλαμβάνεται και μια θεματική ενότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Στόχος αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι η διάχυση στους εργαζόμενους, της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών πρακτικών που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία, καθώς και η ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών και δράσεων για τη διόρθωση των καθημερινών «εσφαλμένων περιβαλλοντικά» , ενεργοβόρων πρακτικών.

Πράσινοι Προμηθευτές

Στο σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών της εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί κριτήρια περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, όπως:
Περιβαλλοντικά πιστοποιητικά προμηθευτών (π.χ. η προμηθεύτρια εταιρία Medical Waste Α.Ε. διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης ΕΝ ISO 14001:2015 καθώς επίσης και ΕΛΟΤ1801:2008, OHSAS 18001:2007 και ISO 9001:2015)
Δυνατότητα ανακύκλωσης μπιτονιών , μετά από διαδικασία εξυγίανσής τους.
Φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά χώρων και επιφανειών (π.χ. χρήση οικολογικών υλικών και υλικών χωρίς χλώριο).