Νεφρολογικό κέντρο Παλλήνη

Προσωπικό του mesogeios Παλλήνης

Παρθένα Παπαγιαννίδου

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονική Διευθύντρια

Τίτλος Σπουδών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991-1997)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Υπηρεσία υπαίθρου στο κέντρο Υγείας Άνω Κόμη στην Κοζάνη (1998-1999)
  • Ειδικευόμενη ιατρός στο Παθολογικό Τμήμα ΙΚΑ Θεσσαλονίκης (1999-2001)
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πυρηνικής ιατρικής (2000-2001)
  • Ειδικευόμενη ιατρός στο Νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός (2002-2006)
  • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2006)
  • Νεφρολόγος στο κέντρο αιμοκάθαρσης Medialyse στο Λουτράκι (2006-2008)
  • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας με αναφορές της ιδίας σε πολλά από αυτά
  • Επιστημονική Διευθύντρια του νεφρολογικού κέντρου Μεσόγειος, Παλλήνη (από το 2008)
Επιστημονική Διευθύντρια στην Παλλήνη | Παρθένα Παπαγιαννίδου