Καλώς ήλθατε στο Blog μας

Ποια είναι τα στάδια της νεφρικής νόσου;

στάδια νεφρικής νόσου

 

Ποια είναι τα  πρώιμα σημάδια της νεφρικής ανεπάρκειας;

Στα πρώτα στάδια νεφρικής νόσου οι ασθενείς είναι συνήθως ασυμτωματικοί ή εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ενώ  καθώς η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας γίνεται  μεγαλύτερη αρχίζουν να εμφανίζονται πιο σοβαρά  συμπτώματα. Είναι αρκετά σύνηθες οι ασθενείς να έχουν ήδη υποστεί προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια πριν αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για κάποιο σύμπτωμα που εκδήλωσαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν μικρές πιθανότητες αναστρεψιμότητας της βλάβης. Για αυτόν τον λόγo είναι πολύ σημαντικός ο τακτικός προληπτικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας.

 

Ποια όμως μπορούν να θεωρηθούν πρώιμα σημάδια;

Υπέρταση

Η υψηλή αρτηριακή πίεση ή αλλιώς γνωστή και ως υπέρταση αποτελεί εκδήλωση νεφρικής νόσου. Οι νεφροί διατελούν σημαντικό ρυθμιστικό μηχανισμό της αρτηριακής πίεσης στον άνθρωπο. Υπάρχει ωστόσο και αντίστροφη επίδραση μια και η αρτηριακή πίεση επηρεάζει την λειτουργία των νεφρών. Μία αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την χρόνια νεφρική νόσο.

Διαταραχές  στην απέκκριση των ούρων

Η κύρια αρμοδιότητα των νεφρών είναι η παραγωγή των ούρων, επομένως εάν υπάρξει οποιαδήποτε διαταραχή στους νεφρούς μπορεί να παρατηρηθούν αλλαγές στην διούρηση. Οι αλλαγές που μπορεί να παρατηρηθούν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα και συχνότητα  των ούρων κατά την διάρκεια της ημέρας, νυχτουρία (συχνή ούρηση στην διάρκεια της νύχτας ) αλλαγή στο χρώμα καθώς όμως και στην σύστασή τους, ενόχληση κατά την ούρηση αλλά και πόνος στην κοιλιά ή την οσφυική χώρα.

Οίδημα- διαταραχές ομοιόστασης νερού και άλατος.

Όταν οι νεφροί δυσλειτουργούν είναι δυνατό να δαταραχθεί μία βασική λειτουργία των νεφρών που είναι η ρύθμιση του όγκου του νερού και του νατρίου (άλατος)  του σώματος. Η κατακράτηση συνεπώς νερού και νατρίου στο σώμα εκδηλώνεται με την μορφή οιδήματος - "πρηξίματος " σε διάφορες περιοχές του σώματος , συνήθως στα πόδια, τους  αστράγαλοι αλλά  και το πρόσωπο την οσφύ και τα χέρια. Αντίθετα λιγότερο συχνά σε περίπτωση που το νεφρό αδυνατεί να κρατήσει το απαραίτητο νάτριο και το νερό που χρειάζεται ο οργανισμός ο ασθενής είναι δυνατό να εκδηλώσει συμτώματα αφυδάτωσης όπως υπόταση , ταχυκαρδία, ξηροστομία και έντονη δίψα

Αναιμία

Η αναιμία είναι μια επίσης πιθανή εκδήλωση  της νεφρικής νόσου. Αυτό συμβαίνει διότι τα λειτουργούντα νεφρά  παράγουν μια ορμόνη που λέγεται ερυθροποιητίνη και η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρων αιμοσφαιρίων από τον μυελό των οστών .Όταν κάποιο άτομο πάσχει από  νεφρική νόσο η ορμόνη αυτή μειώνεται και η μείωση αυτή οδηγεί στην αναιμία.

Γαστρεντερολογικές διαταραχές

Πολύ συχνά συμπτώματα προχωρημένης χρόνιας νεφρικής νόσου προέρχοναι από το γαστρεντερικό σύστημα και οφείλονται στην συσσώρευση ουρίας και άλλων ουσιών στο οργανισμό γιατί δεν απεκκρίνονται σωστά από τα νεφρά. Έτσι όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ουραιμική συνδρομή εμφανίζει ανορεξία, απέχθεια προς το κρέας, ναυτία, έμετους κοιλιακό άλγος και διαταραχές στις κενώσεις.

Διαταραχή ύπνου-διάθεσης

Μια άλλη εκδήλωση της χρόνιας νεφρικής νόσου είναι η αυπνία ή αναστροφή ύπνου.

 

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ)

Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η βαθμιαία μείωση της λειτουργίας των νεφρών. Όταν οι νεφροί έχουν απολέσει το 85-100 % της λειτουργίας τους τότε ο ασθενής  έχει αποκτήσει μόνιμη νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

 

Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας  (ΧΝΑ)

Τα πιο συχνά και σημαντικά συμπτώματα της χρόνια νεφρικής ανεπάρκειας  τελικού σταδίου είναι όμοια με αυτά των πρωιμότερων σταδίων περιλαμβάνουν τα εξής ενώ εμφανίζονται και επιπλέον άλλα που δεν υπάρχουν σε πρώιμα στάδια :

 • Υπέρταση
 • Ναυτία εμετοί ανορεξία
 • Εμφάνιση αίματος ή πρωτείνης στα ούρα
 • Έντονη κούραση
 • Δυσκολία στον ύπνο
 • Oίδημα στα χέρια, τα πόδια και στο πρόσωπο ( κυρίως στο τελικό στάδιο)
 • Κνησμό
 • Μειωμένη ποσότητα ή συχνοουρία κατά τις βραδινές ώρες
 • Κεφαλαλγίες
 • Δυσκολία κατά την αναπνοή
 • Μεταβολή σωματικού βάρους

 

Στάδια της Χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΣΤΑΔΙΟ ΧΝΝ                                         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ι                            νεφρική βλάβη με φυσιολογικό ρυθμό σπειραματικής διήθησης

ΙΙ                                                       ήπια νεφρική νόσος

ΙΙΙ                                                     μέτρια νεφρική νόσος

ΙV                                                   σοβαρή νεφρική νόσος

V                                τελικό στάδιο χρόνιας νεφρική νόσου - αιμοκάθαρση

 

Όταν η νεφρική ανεπάρκεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια όπως προαναφέρθηκε είναι σύνηθες να μην είναι εμφανή ορισμένα συμπτώματα με αποτέλεσμα η νόσος να γίνει αντιληπτή μόνο όταν ο ασθενής θα κληθεί να πραγματοποιήσει κάποιες εξετάσεις (συνήθως αίματος) που θα γίνουν τυχαία είτε για κάποιον άλλον λόγο.

Εάν αρχίσουν και εμφανίζονται συμπτώματα αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των νεφρών έχει μεταβληθεί σημαντικά και ο κώδων του κινδύνου αρχίζει να χτυπά.

Όταν η νεφρική ανεπάρκεια έχει φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο 3ου και 4ου σταδίου τότε ο βασικός στόχος είναι η επιβράδυνση της καταστροφής των νεφρών .

Στο τελικό στάδιο όπου η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας είναι πολύ σημαντική είναι αναγκαία η υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας εξωγενώς είτε με αιμοκάθαρση είτε με περιτοναική κάθαρση και στην καλύτερη περίπτωση με μεταμόσχευση.

 

Υπολογίστε τον ρυθμό περιστροφικής διήθησης με τον υπολογιστή GFR εδώ και δείτε σε ποιο στάδιο είστε.