Νεφρολογικό κέντρο Σέρρες

Προσωπικό του medialyse Σερρών

Θεόδωρος Πλιακογιάννης

Πίσω στο κέντρο

Επιστημονικός Διευθυντής

Τίτλος Σπουδών

Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  (1979-1985)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο αγγλικής γλώσσας

Προϋπηρεσία

  • Υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Παλαιοχωρίου Παγγαίου (1987-1988)
  • Ειδικευόμενος ιατρός στην Α' Παθ/κή Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1988-1989)
  • Ειδικευόμενος ιατρός Παθ/κή Κλινική του Ν.Γ.Ν. Δράμας (1990)
  • Ειδικευόμενος ιατρός Α' Παθ/κή Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1990-1991)
  • Ειδικευόμενος ιατρός στην Νεφρολογική Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1991-1995)
  • Ειδικευόμενος ιατρός στο Νεφρολογικό Τμήμα της Β' Προπαιδευτικής Παθ/κής Κλινικής του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (1994)
  • Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (1995)
  • Επιμελητής Β' και στη συνέχεια Επιμελητής Α΄ στη Νεφρολογική Κλινική του Ν.Γ.Ν. Καβάλας (1996-2009)
  • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή σεμινάρια παθολογίας και νεφρολογίας με αναφορές του ιδίου  σε πολλά από αυτά.
  • Επιστημονικός διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Medialyse, Όμιλος Μεσόγειος (2009 έως σήμερα)
Επιστημονικός Διευθυντής στις Σέρρες | Θεόδωρος Πλιακογιάννης