Ο ρόλος του νοσηλευτικού προσωπικού κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης

Νοσηλευτικό προσωπικό σε Μονάδα Αιμοκάθαρσης. Έχουν κάποια εκπαίδευση;

Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης είναι μια εξειδικευμένη διεργασία. Το νοσηλευτικό προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτή, όχι μόνο έχει την θεωρητική εκπαίδευση και επάρκεια αλλά έχει και πολύμηνη εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο. Πέρα από την ποσοτική διάσταση της εκπαίδευσης, υπάρχει και το ποιοτικό κομμάτι, το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται τακτικά. Το αποτέλεσμα είναι , νοσηλευτικό προσωπικό , υπερεξειδικευμένο πάνω στον νεφροπαθή ασθενή και στην διαδικασία αιμοκάθαρσης, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή και ευχάριστη θεραπεία.

Ποια είναι τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού σε μια μονάδα αιμοκάθαρσης πριν την έναρξη της αιμοκάθαρσης;

Αναλαμβάνουν την εξοικείωση του ασθενούς με την θεραπεία του 

Εκπαιδεύουν τους ασθενείς σχετικά με την νόσο τους

Δίνουν εξηγήσεις πάνω στην διαδικασία της αιμοκάθαρσης και της λειτουργίας του μηχανήματος 

Εξηγούν τι είναι η αγγειακή προσπέλαση (φίστουλα, μόσχευμα και καθετήρας – βλ σχετικό άρθρο) και ποιος ο τρόπος περιποίησης τους

Ελέγχουν την αγγειακή προσπέλαση ως προς την βατότητα της, την ύπαρξη φλεγμονής κλπ

Ποια είναι τα καθήκοντα του νοσηλευτικού προσωπικού σε μια μονάδα αιμοκάθαρσης κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης;

Είναι υπεύθυνο για όλες της ενέργειες που απαιτούνται για την  έναρξη της αιμοκάθαρσης (περιποίηση αγγειακής προσπέλασης, προετοιμασία μηχανήματος, σύνδεση ασθενούς, έναρξη)

Ρυθμίζουν τις παραμέτρους βάση των οποίων θα λειτουργήσει το μηχάνημα (με βάση των σχετικών οδηγιών)

Ελέγχουν σχολαστικά τα ζωτικά σημεία των ασθενών (αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, θερμοκρασία)

Ελέγχουν σχολαστικά την κλινική εικόνα του ασθενούς κατά την θεραπεία και καταγράφουν κάθε μεταβολή

Επεμβαίνουν άμεσα προς επίλυση κάθε προβλήματος που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας αιμοκάθαρσης

Καθησυχάζουν τους ασθενείς, απαντώντας κάθε ερώτημα τους που αφορά την θεραπεία που ακλουθούν.

Είναι υπεύθυνες για την λήξη της αιμοκάθαρσης, τον έλεγχο του αποτελέσματος της και την  συνοδεία του ασθενούς εκτός της αίθουσας αιμοκάθαρσης .

Είναι δηλαδή το άτομο που ακολουθει τον ασθενή από την στιγμή που εισέρχεται μέχρι την στιγμή που εξέρχεται από την μονάδα.

Η διαδικασία της αιμοκάθαρσης είναι μια διαδικασία ρουτίνας για το νοσηλευτικό προσωπικό;

 Φυσικά και όχι. Προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα στους νεφροπαθείς σύμφωνα με τις οδηγίες και το πλάνο του θεράποντα νεφρολόγου αλλά και των γνώσεων και την εμπειρία του νοσηλευτικού προσωπικού. Το νοσηλευτικό προσωπικό γνωρίζει πολύ καλά τους ασθενείς της μονάδας, τις ιδιαιτερότητες τους, τις επιθυμίες τους, τις ανάγκες τους και φροντίζουν πάντα για το ιδανικό αποτέλεσμα.

Μπορώ να ρωτήσω το νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με την αιμοκάθαρση μου;

Φυσικά. Το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο , έμπειρο αλλά πάνω από όλα πρόθυμο να σας εξηγήσει «τι γίνεται».

Βιβλιογραφία

Kallenbach, J. Z. (2012). Review of hemodialysis for nurses and dialysis personnel (8th ed.). St. Louis: Elsevier/Mosby.

Counts, C. S. (Ed.). (2008). ANNA Core curriculum for nephrology nursing (4th ed.). Pitman, NJ: American Nephrology Nurses’ Association.

Daugirdas, J. T., Blake, P. G., & Ing, T. S. (2014). Handbook of dialysis (5th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins

Floege, J., Johnson, R. J., & Feehally, J. (Eds.). (2010). Comprehensive clinical nephrology (4th ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier. Available on NurseONE.ca (EbookCentral)

Molzahn, A. E., & Butera, E. (Eds.) (2006). Contemporary nephrology nursing: Principles and practice (2nd ed.). Pitman, NJ: American Nephrology Nurses’ Association.

Nissenson, A. R., & Fine, R. N. (Eds.). (2008). Dialysis therapy (4th ed.). Philadelphia: Saunders/Elsevier.

Thomas, N. (Ed.). (2008). Renal nursing (3rd ed.). Philadelphia: Elsevier.

Vallerand, A. H., Sanoski, C. A., & Deglin, J. H. (2015). Davis's drug guide for nurses (14th ed.). Philadelphia: F. A. Davis Company. Available on NurseONE.ca (EbookCentral)