Σημασία αιμοκάθαρσης: Πότε ένας ασθενής εντάσσεται στην αιμοκάθαρση;

Όταν ο Ιατρός προτείνει την ένταξη του ασθενούς στην αιμοκάθαρση, σημαίνει ότι η νεφρική λειτουργία του ασθενούς έχει περιορισθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε τα νεφρά  ανεπαρκούν σημαντικά στο να επιτελέσουν  τις λειτουργίες τους. Λόγω λοιπόν της νεφρικής αυτής δυσλειτουργίας (νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου)  είναι αναγκαία η υποκατάσταση της λειτουργίας των νεφρών εξωγενώς με μηχάνημα αιμοκάθαρσης . Κυριότερος σκοπός της αιμοκάθαρσης  είναι η επιβίωση του ασθενούς (η λειτουργία των νεφρών είναι ζωτικής σημασίας )και παράλληλα η βελτίωση  όσο το δυνατόν περισσότερο, της  ποιότητας ζωής του. 

Ο τρόπος αιμοκάθαρσης είναι ίδιος για όλους τους ασθενείς;

Όχι! Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι και η διαδικασία της αιμοκάθαρσης, εξατομικεύεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις συνήθειες του καθενός. 

Υπάρχει τρόπος να «μετριέται» η κάθαρση;

Ναι! Υπάρχει τρόπος  να υπολογίζουμε την «ποιότητα» της κάθαρσης  ένoς ασθενή . Δηλαδή μπορούμε να υπολογίσουμε αν η αιμοκάθαρση αφαιρεί αρκετή ουρία και κατ' επέκταση μπορούμε να υπολογίσουμε την επάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Η μέτρηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους: με τον υπολογισμό εκατοστιαίας μείωσης της ουρίας URR και του Kt/v

Και ο URR και ο Kt/v είναι δείκτες  επάρκειας κάθαρσης του ασθενούς. Όσο καλύτεροι είναι αυτοί οι δείκτες  τόσο καλύτερη κάθαρση γίνεται και συνεπώς τόσο αποτελεσματικότερα καθαρίζεται το αίμα του ασθενούς από βλαβερές για τον οργανισμό ουσίες . Αντίθετα όταν οι δείκτες αυτοί είναι εκτός αναμενόμενων πλαισίων  δεν γίνεται καλή κάθαρση και άρα  βλαβερές ουσίες συσσωρεύονται στον οργανισμό και προκαλούν διάφορες παρενέργειες.

Σημασία αιμοκάθαρσης: Πώς μετριέται η ουρία;

Για τον προσδιορισμό των παραπάνω δεικτών, καθοριστική σημασία παίζει η μέτρηση της ουρίας πριν αλλά και στο τέλος της αιμοκάθαρσης. Πλέον, χάρη στα σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, η μέτρηση του kt/v  γίνεται αυτόματα σε όλη την διάρκεια της συνεδρίας τεχνητού νεφρού. 

Είναι σημαντικό να υπολογίζουμε την επάρκεια κάθαρσης;

Ναι είναι, γιατί μια επαρκής κάθαρση  βελτιώνει τη γενική κατάσταση της υγείας σας. Πιο συγκεκριμένα, βελτιώνει το εργαστηριακό προφίλ , αυξάνει την επιβίωση  αλλά και την ποιότητα ζωής, μειώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες νοσηλείας.

Αν η κάθαρση μου είναι χαμηλή, τι πρέπει να γίνει;

Ο Νεφρολόγος σας, παρακολουθεί στενά τις παραμέτρους αυτές και λαμβάνει όλα τα μέτρα για να έχετε μια ποιοτική κάθαρση. Αν η κάθαρση σας είναι ανεπαρκής τότε μπορεί να αλλαχτούν οι παράμετροι της αιμοκάθαρσης ( όπως  η επιφάνεια του φίλτρου , ο χρόνος διάρκειας της συνεδρίας κ.α)  ή να αναζητηθούν προβλήματα στην αγγειακή σας προσπέλαση (φίστουλα ή καθετήρας). Στα νεφρολογικά κέντρα Mesogeios αντιμετωπίζουμε κάθε ασθενή μας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να ενημερωθείτε περαιτέρω για τη Σημασία της αιμοκάθαρσης και για να σας κατευθύνουμε, σχετικά με τη δική σας περίπτωση.

Βιβλιογραφία

  1. CHAPTER 1: Hemodialysis Adequacy in Adults, Kailash Jindal, Christopher T. Chan, Clement Deziel, David Hirsch, Steven D. Soroka, Marcello Tonelli, Bruce F. Culleton, JASN Mar 2006, 17 (3 suppl 1) S4-S7; 
  2. KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR HEMODIALYSIS ADEQUACY: 2015 UPDATE, NKF / KDOQI 2015 
  3. Handbook of Dialysis Fifth Edition by JT Daugirdas · 2015 ·