Ποιότητα αιμοκάθαρσης και η σημασία της

Ο τρόπος αιμοκάθαρσης είναι ίδιος για όλους τους ασθενείς;

Όχι ! Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι  και η διαδικασία αιμοκάθαρσης , εξατομικεύεται

Υπάρχει τρόπος να «μετριέται» η κάθαρση;

Ναι ! Υπάρχει τρόπος  να υπολογίζουμε την «ποσότητα» της κάθαρσης που ένας ασθενής λαμβάνει. Δηλαδή μπορούμε να υπολογίσουμε αν η αιμοκάθαρση αφαιρεί αρκετή ουρία και κατ' επέκταση μπορούμε να υπολογίσουμε την επάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Γίνεται με δυο τρόπους: με τον υπολογισμό εκατοστιαίας μείωσης της ουρίας URR και του Kt/v.

Και ο URR και ο Kt/v είναι δείκτες που ουσιαστικά υπολογίζουν το ποσοστό  των «βλαβερών» ουσιών (έχουν συσσωρευτεί στο σώμα μας εξαιτίας της νεφρικής ανεπάρκειας) που αφαιρούνται  κατά την αιμοκάθαρση , άρα υπολογίζουν την επάρκεια της.

Πώς μετριέται;

Για τον  προσδιορισμό των παραπάνω δεικτών, καθοριστική σημασία παίζει η μέτρηση της ουρίας στο τέλος της αιμοκάθαρσης ή με τα σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης και κατά την διάρκεια της συνεδρίας.

Είναι σημαντικό να υπολογίζουμε την επάρκεια κάθαρσης;

Ναι είναι, γιατί μια κάθαρση με σωστή επάρκεια  βελτιώνει τη γενική κατάσταση της υγείας σας, αυξάνει τα χρόνια, αλλά και την ποιότητα ζωής, μειώνει τις πιθανότητες νοσηλείας και βελτιώνει το εργαστηριακό σας προφίλ.

Αν η κάθαρση μου είναι χαμηλή, τι πρέπει να γίνει;

Ο νεφρολόγος σας, παρακολουθεί στενά τις παραμέτρους αυτές και λαμβάνει όλα τα μέτρα για να έχετε μια ποιοτική κάθαρση. Αν η κάθαρση σας είναι ανεπαρκής τότε μπορεί να αλλαχτούν οι παράμετροι της αιμοκάθαρσης, η επιφάνεια του φίλτρου ή να αναζητηθούν προβλήματα στην αγγειακή σας προσπέλαση (φίστουλα ή καθετήρας)

Βιβλιογραφία

  1. CHAPTER 1: Hemodialysis Adequacy in Adults, Kailash Jindal, Christopher T. Chan, Clement Deziel, David Hirsch, Steven D. Soroka, Marcello Tonelli, Bruce F. Culleton, JASN Mar 2006, 17 (3 suppl 1) S4-S7;
  2. KDOQI CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR HEMODIALYSIS ADEQUACY: 2015 UPDATE, NKF / KDOQI 2015
  3. Handbook of Dialysis Fifth Edition by JT Daugirdas · 2015 ·