Ασφάλεια & Ποιότητα

Στον τομέα της υγείας όλες οι διαδικασίες πρέπει να είναι συνώνυμο της ασφάλειας και της άριστης ποιότητας. Στα Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε στους ασθενείς μας τις καλύτερες υπηρεσίες.

Ποιότητα

Στα Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς απολαμβάνουν πολυάριθμες υπηρεσίες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Η ασφάλεια και η ποιότητα, είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που μας τοποθετούν ως την πρώτη επιλογή στον τομέα της αιμοκάθαρσης.

  • On line αιμοδιήθηση στο σύνολο των ασθενών με τα νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα 5008S του οίκου Fresenius Medical Care
  • High και Low flux φίλτρα αιμοκάθαρσης πολυσουλφόνης και ελιξόνης του οίκου FMΕ
  • Ειδικός χώρος περίθαλψης ασθενών με Ηπατίτιδα Β

Ασφάλεια

Tα Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios έχουν πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες παροχής υγείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15224: 2017, το οποίο συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001:2015 με τις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας και καθορίζει τα θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών υπηρεσιών υγείας.

Στο πρότυπο EN 15524:2017, υπάρχουν 11 χαρακτηριστικά ποιότητας που αναδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Τα 11 χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την κατάλληλη-σωστή φροντίδα, διαθεσιμότητα, συνέχεια στη φροντίδα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, επάρκεια, φροντίδα βασισμένη σε τεκμήρια και γνώση, φροντίδα ασθενών που περιλαμβάνει την ακεραιότητα της σωματικής – ψυχολογικής – κοινωνικής φροντίδας, συμμετοχή και ασφάλεια του ασθενούς, έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το 2018 τα νεφρολογικά κέντρα Mesogeios πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013, για την εφαρμογή του συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια των  Πληροφοριών που διαθέτουν.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ