Υπηρεσίες

Τα Νεφρολογικά Κέντρα mesogeios αποτελούν συνώνυμο της άριστης εξυπηρέτησης. Σκοπός μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των ασθενών μας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Οι παροχές μας:

Υψηλότατης ποιότητας παροχή συνεδριών αιμοκάθαρσης

Με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια και την ποιότητα της υγείας των ασθενών μας μέσα από τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης, διενεργούμε συνεδρίες με τον καλύτερο τεχνολογικά εξοπλισμό, με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αρτιότατα εκπαιδευμένο και με συνεχή επιμόρφωση σε κάθε νέα τεχνολογία – διαδικασία, σε περιβάλλον που τηρεί όλα τα στάνταρ υγειονομικής  ασφάλειας, αλλά και πολυτελών ανέσεων.

Καθημερινή παρακολούθηση από νεφρολόγους

Συνεχής παρακολούθηση από καρδιολόγο

Συστηματική παρακολούθηση από καρδιολόγο, σε συνεργασία με τους νεφρολόγους του κέντρου, με μοναδικό σκοπό την πλήρη και έγκαιρη κάλυψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Συνεργασία με αγγειοχειρουργούς για την άμεση λύση σε προβλήματα αγγειακών προσπελάσεων

Πιο συγκεκριμένα:

  • Συνεργασία Νεφρολογικού Κέντρου mesogeios Κρήτης, με το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το τμήμα αναλαμβάνει την τοποθέτηση προσωρινών ή μόνιμων καθετήρων αιμοκάθαρσης, την διάνοιξη θρομβωμένων μοσχευμάτων με την χρήση του angiojet, καθώς και αγγειογραφικές μελέτες σε περίπτωση στένωσης ή θρόμβωσης των αγγείων του ασθενούς.

  • Συνεργασία Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios με το αγγειοχειρουργικό τμήμα της Κλινικής Αθηνών «Λευκός Σταυρός».

Το τμήμα αναλαμβάνει την τοποθέτηση τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης, καθώς επίσης και για θρομβεκτομή και αγγειοπλαστική αποφραγμένων αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων, αποκατάσταση δυσλειτουργούντων αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων και την δημιουργία νέας αγγειακής προσπέλασης για αιμοκάθαρση.

Τακτικοί έλεγχοι όλων των απαραίτητων εργαστηριακών παραμέτρων των ασθενών μας

Μηνιαίοι ολοκληρωμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι, αλλά και ανά πάσα στιγμή, απαραίτητες εξατομικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις με σκοπό την παρακολούθηση και διατήρηση της καλής υγείας όλων των ασθενών μας και παράλληλα την πρόληψη ανεπιθύμητων επιπλοκών .

Ειδικός χώρος περίθαλψης ασθενών (Β+)

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, αποκλειστικά για ασθενείς με θετικό Αυστραλιανό Αντιγόνο (Β+).

Ανάνηψη – Emergency room

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανάνηψης που περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά συστήματα που απαιτούνται σε επείγουσες καταστάσεις.

Συνεργασία με την Κλινική Αθηνών «Λευκός Σταυρός» για την πολύπλευρη υποστήριξη των ασθενών μας

Η Κλινική Αθηνών «Λευκός Σταυρός» παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, πάντα με γνώμονα την ορθότερη και πληρέστερη περίθαλψη των ασθενών, από ένα υψηλού κύρους ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Συμβάσεις με όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς

Φροντίζουμε οι ασθενείς μας να μην προβληματίζονται για τίποτα. Βάση των συμβάσεων των κέντρων mesogeios με όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, το κόστος των συνεδριών αιμοκάθαρσης καλύπτεται σε ποσοστό 100%

Πρόσβαση σε όλους τους χώρους σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Κανένας ασθενής μας δε στερείτε πρόσβασης, στους χώρους των μονάδων μας διατίθενται αναπηρικά αμαξίδια, ράμπες και ανελκυστήρες, καθώς και ανθρώπινο δυναμικό πρόθυμο πάντα να συνοδεύσει τους ασθενείς μας.

Ιδιωτικό ασθενοφόρο

Παροχή μεταφοράς από και προς τα κέντρα mesogeios, ασθενών που χρήζουν μετακίνησης με ασθενοφόρο, ύστερα από οδηγία των ιατρών της μονάδας. Χρήση ασθενοφόρου για άμεση διακομιδή, από τα κέντρα mesogeios προς όπου απαιτείται, για όλα τα επείγοντα περιστατικά.

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ - Γεννήτριες

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ - Γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που εξασφαλίζουν την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των κέντρων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα κρεβάτια και πολυθρόνες

Η άνεση των ασθενών κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης είναι βασικής σημασίας. Ο εξοπλισμός μας σε κλίνες και πολυθρόνες παρέχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων για την καλύτερη δυνατή θέση και άνεση κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Ατομική τηλεόραση με σύστημα αυτονομίας ήχου και παροχή προσωπικών ακουστικών

Ατομική τηλεόραση τελευταίας τεχνολογίας και παροχή ακουστικών, για την αυτονομία στην παρακολούθηση για την ενημέρωση και ψυχαγωγία κάθε ασθενή ξεχωριστά.

WiFi υψηλής ταχύτητας

Παροχή free WiFi, με ειδικό κωδικό αποκλειστικά για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, για να είναι πάντα συνδεδεμένοι σε όλες τις εφαρμογές του διαδικτύου.

Ενημέρωση και καθοδήγηση σε σχέση με τα δικαιώματα - επιδόματα νεφροπαθών

Από την πρώτη στιγμή, ενημέρωση από τις Γραμματείες των μονάδων μας, για τα δικαιώματα – επιδόματα των νεφροπαθών και τις απαραίτητες διαδικασίες για την απόκτησή τους, έτσι ώστε οι ασθενείς μας να λαμβάνουν όλα όσα δικαιούνται.

Σύστημα on line ιατρικού φακέλου - WEB CRM, μεταξύ των μονάδων μας

Με απόλυτη συνεργασία μεταξύ των κέντρων μας, έχουμε μεριμνήσει και λειτουργούμε το σύστημα WEB CRM, έτσι ώστε οι ασθενείς μας να είναι υπό την αιγίδα της ασφάλειας του Ομίλου Mesogeios, σε όποια μονάδα μας ανά την Ελλάδα, επιλέξουν να επισκεφθούν. Έτσι μπορούν να οργανώσουν με ασφάλεια τις διακοπές τους ή τα επαγγελματικά τους ταξίδια, καθώς το δίκτυο μας είναι εκτενές.

Oργάνωση συνεδριών αιμοκάθαρσης στο εξωτερικό

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων του ομίλου μας φροντίζει να οργανώσει τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης και σε μονάδες του εξωτερικού, δίνοντας την δυνατότητα στους ασθενείς μας να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο.