Ευάγγελος Παϊζης

Διευθυντής Προσωπικού
Διοικητικός Διευθυντής
MESOGEIOS Παλλήνης

Ονοματεπώνυμο
Ευάγγελος Παϊζης

Τίτλος Σπουδών
Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
MSc Finance, University of Essex UK

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών
Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας

 • Προϋπηρεσία
 • 1.       Υπάλληλος Dealing Room στην PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, στην Αθήνα (1999 – 2000)
 • 2.       Υπάλληλος Λογιστηρίου στην εταιρεία καλωδίων Fulgor Α.Ε. στην Κόρινθο (2002 – 2003). 
 • 3.       Διοικητικός Διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΜEDIALYSE στο Λουτράκι Κορινθίας. (2004 – 2008)
 • 4.       Διοικητικός Διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης MESOGEIOS στην Παλλήνη Αττικής (από το 2008)
 • 5.       Διευθυντής Προσωπικού στην εταιρεία MESOGEIOS S.A. (Από το 2008)
 •  
 • Σεμινάρια
 • 1. Επιθεωρητής – Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000:2000, TUV HELLAS
 • 2. Transition to ISO 9001:2008, TUV HELLAS
 • 3. Εργατικά και Μισθοδοσία στην Πράξη, Epsilon Net Business Training
4. Πιστοποίηση στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον χώρο της Υγείας ISO 15224:2012, TUV HELLAS
5. Υγιεινή και Ασφάλεια στο Νοσοκομείο, TUV HELLAS
6. Διαχείριση Προσωπικού στον χώρο της Υγείας, EΕΔΕ
 

 

Κορυφή