Μαρία Μέλλιου

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Διαχείρισης Πελατών

Ονοματεπώνυμο:
Μαρία Μέλλιου

Τίτλος Σπουδών
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, Κλάδος Μετεκπαίδευσης (1998-1999)

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών
Πτυχίο αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής και ιταλικής γλώσσας
Πιστοποιητικό εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας

  • Προϋπηρεσία
  • 1.       Aphrodite Beach Hotel–Υπάλληλος υποδοχής  (1996)
  • 2.       Lavris Paradise Hotel - Υπάλληλος υποδοχής (1997-1998)
  • 3.       Grecotel Creta Sun Village Hotel –Υπάλληλος υποδοχής  (1999-2002)

4.       Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μεσογειακού Κέντρου Διακοπών Αιμοκάθαρσης, Ηράκλειο Κρήτης (από το 2000)

Κορυφή