Κωνσταντίνος Βυθούλκας

 

Διοικητικός Διευθυντής MESOGEIOS Π. Φαλήρου

Name:
Κωνσταντίνος Βυθούλκας 

Τίτλος Σπουδών:
Msc in Strategic Planning - Heriot -Watt University of Edinburgh - σε εξέλιξη
MBA - Institut Universitaire Kurt Bosch - Switzerland (2004-2006)
BSc in Management - State University of New York (1999-2003)
 
Άλλοι Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχίο Αγγλικής, Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας 
MS Office, Internet, ERP, CRM, HRM
 
 
  • Προϋπηρεσία:
  • 1. Ιδιοκτήτης Βιβλιοπωλείου “Χαρτόπολις” (2002-2008)
  • 2. Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης MESOGEIOS στην Παλλήνη (2008-2011)
  • 3. Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης MESOGEIOS στο Π. Φάληρο (2011-2015)
  • 4. Διοικητικός Διευθυντής στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης MESOGEIOS στο Π. Φάληρο (από το 2015)
  •  
Σεμινάρια:
Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 -  TÜV HELLAS (TÜV NORD) - (2009)
Αποτελεσματική Διοίκηση Μονάδων Υγείας - EΕΔE (2016)
 
 
 

 

 

 

 

Κορυφή