Αξίες

Το Mesogeios τηρώντας όλες τις διεθνείς αρχές και παγκόσμια αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες (American & European Guidelines and Practices)  διεξάγει υψηλότατου επιπέδου συνεδρίες αιμοκάθαρσης. Οι διεθνείς αυτές πρακτικές αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία των μονάδων, και τηρούνται αυστηρά από το σύνολο του προσωπικού στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την υγεία των ασθενών.
 
• Σεβασμός στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε ασθενή
• Άρτιο επιστημονικά νοσηλευτικό προσωπικό
• Καθημερινή παρακολούθηση από Νεφρολόγους
• Πολύπλευρη υποστήριξη
• Πολυτελής κτιριακή υποδομή, με ευχάριστους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας των ασθενών και των συνοδών τους
• Ατομική τηλεόραση σε όλες τις θέσεις αιμοκάθαρσης
• Ευρύ Δίκτυο Μονάδων Αιμοκάθαρσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση μόνιμων κατοίκων των περιοχών αλλά και την παροχή δυνατότητας μετακίνησης των αιμοκαθαιρόμενων στις περιοχές αυτές.
 
Κορυφή