Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έμπρακτη έκφραση του τρόπου με τον οποίο μία εταιρεία χρησιμοποιεί βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές με πρωτοβουλίες που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Στον Όμιλο Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και αναγνωρίζουμε το μερίδιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που μας αναλογεί εστιάζοντας στην ανάπτυξη ενεργειών που συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές μας,  ενισχύοντας ταυτόχρονα την αίσθηση συνεργασίας και συμμετοχής με τους εργαζομένους μας, τους πελάτες μας, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. Με βασικές αξίες την ποιότητα, τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευαισθησία, καθώς και τη συνέπεια των δράσεων μας, σχεδιάζουμε το στρατηγικό μας πλάνο, το οποίο εκφράζεται με ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ενεργειών. Η ενίσχυση του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios αποτελεί αέναη προσπάθεια και συνεχή διαδικασία, στην οποία έχουν δεσμευτεί διοίκηση και εργαζόμενοι. Προς αυτή την κατεύθυνση, επενδύουμε ενεργά στην υλοποίηση ενός προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνηςτο οποίο επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική μέριμνα - με βασικούς άξονες την προληπτική ιατρική και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων-, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Ανάμεσα στις δράσεις και πρωτοβουλίες μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αειφόρο Ανάπτυξη συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

Περιβάλλον

Με έμπρακτο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios έχει θέσει σε εφαρμογή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση των εσωτερικών της λειτουργιών, καθώς επίσης τη συστηματική και αποτελεσματική μέτρηση, αξιολόγηση και διαχείριση των όποιων επιδράσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios υλοποιεί προγράμματα για την διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και απορριμμάτων, για την ανακύκλωση χαρτιού και συσκευών, για πράσινη επιχειρηματικότητά και εξοικονόμηση ενέργειας.

Κοινωνία
Η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται την βοήθεια μας είναι αυτονόητη υποχρέωση κάθε εταιρείας. Το πλέγμα των δράσεων μας περιλαμβάνει συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που προστατεύουν τις άπορες οικογένειες, τα παιδιά καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα, στεκόμαστε δίπλα στα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά παντοπωλεία και τους τοπικούς φορείς, των οποίων η δράση αγγίζει τις ζωές και την καθημερινότητα κοινωνικών ομάδων που χρήζουν προστασίας και συμπαράστασης.

Εκπαίδευση

Στον Όμιλο Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios καλλιεργούμε μια κουλτούρα ομαδικότητας και υψηλών επιδόσεων, με στόχο την ανάπτυξη ενός δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητες τους. Η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων μας είναι πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης και της προόδου της εταιρείας μας. Σε αυτό το πλαίσιο επενδύουμε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, φροντίζοντας για τη δια βίου μάθηση του, οργανώνοντας τακτικά σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Αθλητισμός

Ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios στέκεται αρωγός σε αθλητικά σωματεία για δράσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύμα. Η στήριξη πολιτιστικών δράσεων που οργανώνονται από συλλόγους μεταμοσχευθέντων και νεφροπαθών αθλητών είναι για εμάς πράξη ευθύνης δίνοντας μας την ευκαιρία να μοιραστούμε την κοινή τους προσπάθεια με την κοινωνία μετατρέποντάς την σε πολιτιστική προσφορά.

Ενίσχυση Δράσεων ΜΚΟ

Κάθε χρόνο, ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios ενισχύει την δράση συλλόγων, φιλανθρωπικών οργανώσεων ή ιδρυμάτων που βοηθούν µε τα έσοδά τους άτομα σε ανάγκη, αποστέλλοντας ευχές με κάρτες της UNICEF, του Σωματείου των «Γιατρών χωρίς Σύνορα», του Συλλόγου του «Χαμόγελου του Παιδιού» καθώς και του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού «Κάνε μια ευχή».

Διάθεση πλαστικών πωμάτων στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών

Στην προσπάθεια δημιουργίας δράσεων που συμβάλλουν στη Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων mesogeios συνεργάζεται με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών με σκοπό να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ορθοπεδικά βοηθήματα όπως αναπηρικά αμαξίδια, αναλώσιμα υλικά κτλ. Ως αποτέλεσμα συγκεντρώνεται κάθε χρόνο σημαντικός αριθμός πλαστικών καπακιών, των οποίων η ανταλλαγή βοηθά στην προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων καθώς και άλλων ορθοπεδικών ειδών.

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων

Μια από τις κύριες πρωτοβουλίες του Ομίλου Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios αποτελεί η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την Χρόνια Νεφρική Νόσο, που αποτελεί σήμερα παγκοσμίως ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης και πρόληψης.

Κορυφή