Ποιότητα

Στα Νεφρολογικά Κέντρα Mesogeios οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς απολαμβάνουν πολυάριθμες υπηρεσίες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. 

Η ασφάλεια & η ποιότητα, είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που μας τοποθετούν ως την πρώτη επιλογή στον τομέα της αιμοκάθαρσης.
• On line αιμοδιήθηση στο σύνολο των ασθενών με τα νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα 5008S του οίκου Fresenius Medical Care
• High και Low flux φίλτρα αιμοκάθαρσης πολυσουλφόνης και ελιξόνης του οίκου FMΕ
• Ειδικός χώρος περίθαλψης ασθενών με Ηπατίτιδα Β

 
Κορυφή