Τεχνολογία

Η χρήση τελευταίας  τεχνολογίας σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της αιμοκάθαρσης αποτελεί βασικό ζητούμενο των μονάδων αιμοκάθαρσης MESOGEIOS...

MESOGEIOS και τεχνολογία αιχμής είναι συνυφασμένες έννοιες

Η χρήση τελευταίας  τεχνολογίας σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της αιμοκάθαρσης αποτελεί βασικό ζητούμενο των μονάδων αιμοκάθαρσης MESOGEIOS.

Συγκεκριμένα :

·         137 μηχανές αιμοκάθαρσης Fresenius MC 5008 και 46 μηχανές 40008 Β και S. Ό,τι καλύτερο και τεχνολογικά άρτιο έχει να επιδείξει ο κορυφαίος στον κόσμο Γερμανικός οίκος προϊόντων αιμοκάθαρσης.

·         Οι μηχανές αιμοκάθαρσης των μονάδων αιμοκάθαρσης MESOGEIOS διαθέτουν την κορυφαία τεχνολογία OCM για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των κρίσιμων παραγόντων της αιμοκάθαρσης (Online monitoring). Πρόκειται για την πιο εξελιγμένη τεχνολογία στον τομέα τις αιμοκάθαρσης.

·         Το MESOGEIOS έχει αναπτύξει ειδικό λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής των παραγόντων αιμοκάθαρσης και σύνδεσης τους με τον Ιατρικό φάκελο του ασθενή. Ο Ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή αποτελεί μια τεχνολογική πρωτοπορία και προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στο Επιστημονικό προσωπικό προς όφελος πάντα του ασθενή.

·         Το MESOGEIOS συνεργάζεται με τις κορυφαίες εταιρίες σε συστήματα επεξεργασίας νερού. Αναπτύσσει και βελτιώνει τα συστήματα αυτά, ώστε ο κρίσιμος παράγοντας του ελέγχου ποιότητας του νερού αιμοκάθαρσης να είναι πάντα σε κορυφαία επίπεδα.

·         Όλα τα αποστακτικά συστήματα της αιμοκάθαρσης, όπως καρδιογράφοι, υπέρηχοι, βιοχημικοί αναλυτές κτλ. είναι εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας.

·         Τα συστήματα εναλλαγής φρέσκου αέρα και κλιματισμού στις αίθουσες αιμοκάθαρσης έχουν σχεδιαστεί με τις τελευταίες προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη άνεση των ασθενών στις αίθουσες αιμοκάθαρσης.

Το ειδικό τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της εταιρίας είναι επιφορτισμένο με την συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και των νέων τεχνολογιών που εμφανίζονται παγκοσμίως στην αιμοκάθαρση. Τις νέες αυτές τεχνολογίες τις μεταφέρει ή και ακόμα τις εξελίσσει, προκειμένου να εφαρμοστούν στο MESOGEIOS.

Νέα στον τεχνολογικό τομέα

Green Dialysis Project

Ειδικοί από δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, την ποιότητα και την αιμοκάθαρση, ασχολήθηκαν τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένα στο κομμάτι της μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την αιμοκάθαρση. Ακολουθούνται συγκεκριμένες πετυχημένες πρακτικές παρακολούθησης και διαχείρισης σε θέματα όπως τα απόβλητα (μολυσματικά, οικιακά, ανακυκλώσιμα) και χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές για την επαναχρησιμοποίηση των απορριπτόμενων υδάτων (π.χ. από την Αντίστροφη Όσμωση) και την χρήση της ενέργειας (χρήση λαμπτήρων led).

Το τρίπτυχο που ακολουθείται σε όλες τις μονάδες αιμοκάθαρσης MESOGEIOS:

Reduce – Reuse – Recycle

Reduce– Μείωση των αποβλήτων μέσω της εκπαίδευσης

Reuse– Επαναχρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων (π.χ. βρόχινο νερό, και απόρριψη ΑΟ)

Recycle– Ανακύκλωση των υλικών που ανακυκλώνονται (π.χ. γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες)

Non paper Project

Το Τεχνικό τμήμα σε συνεργασία με το τμήμα των πληροφοριακών Συστημάτων ανάπτυξαν τεχνολογίες, όπου όλη η ροή των πληροφοριών των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και των διεργασιών όλων των τμημάτων των μονάδων αιμοκάθαρσης MESOGEIOS, βασίζονται σε συστήματα Non paper.

Video Conference Project

Επιπλέον με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων βιντεοδιάσκεψης, μειώθηκαν οι αεροπορικές και οδικές μετακινήσεις των στελεχών των μονάδων αιμοκάθαρσης MESOGEIOS, κάτι που συμβάλει στην επίτευξη χαμηλότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

 
Κορυφή