Ο σκοπός μας

Ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων Mesogeios ιδρύθηκε με μοναδικό στόχο την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του αιμοκαθαιρόμενου ασθενή
με προδιαγραφές τέτοιες, που να ικανοποιούν όλες του τις προσδοκίες.

Το όραμά μας

Όραμα μας αποτελεί η δημιουργία μίας πρότυπης μονάδας νοσηλείας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ασθενή, μέσα από την ουσιαστική αντιμετώπιση της
νεφρικής ανεπάρκειας. Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των ιδιαιτεροτήτων ενός τέτοιου εγχειρήματος, το Mesogeios ξεκίνησε τη διάρθρωση ενός δικτύου Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης υψηλής ποιότητας ανά την Ελλάδα, με αφετηρία το Ηράκλειο Κρήτης. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε στις Σέρρες, στην Καλαμάτα, στην Χαλκίδα και στην Αττική σε δυο κομβικές περιοχές, το Παλαιό Φάληρο (καλύπτοντας τα νότια προάστια) και την Παλλήνη (καλύπτοντας την ανατολική Αττική).

Οι παροχές μας

Κατά αυτόν τον τρόπο, «κτίζεται» σταδιακά μία σειρά πρότυπων οργανισμών υγείας νεφροπαθών που προσφέρουν στον εκάστοτε ασθενή ασφάλεια και ποιότητα στην αιμοκάθαρση σε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, κοντά στο μόνιμο τόπο κατοικίας τους, αλλά συγχρόνως τους προσφέρεται η δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε κάποιες από αυτές τις περιοχές.

Εντοπίστε τα Νεφρολογικά Κέντρα MESOGEIOS στο χάρτη


Προβολή Νεφρολογικά Κέντρα MESOGEIOS σε μεγαλύτερο χάρτη

Εγχειρίδιο Διατροφής

Κορυφή